By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 187, 11. 8., příl. Víkend, s. 5
Annotation: Životopisný portrét J. Eskymo Welzla; mj. ke knihám sepsaným podle jeho zážitků.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 193, 19. 8., s. 22
Annotation: Cestopisná reportáž; s připojeným medailonem o J. Eskymo Welzlovi.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. (Střední Morava). -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2008, č. 299, 22. 12., s. 2
Annotation: O vernisáži výstavy 17. 12. (přenesena z Moravského zemského muzea v Brně), včetně uvedení tříminutového filmového dokumentu.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 31, 27. 8., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 2, 12. 2., s. 119-121
Annotation: Srovnání překladatelské metody L. Nováka a A. Kroupy u příležitosti výboru z eskymácké poezie Písně vrbovýho proutku.
Article
6
In: Prager Presse. -- Roč. 12, 1932, č. 309, 12. 11., odpolední vydání, s. 7
Annotation: O švédském vydání knihy: Welzl Jan "Český Robinson - 30 let mezi Eskymáky a zlatokopy" v nakl. H. Geber, Stockholm; přeložila: Wedin-Rothstein...
Article
7
In: Věda a život. -- Roč. 7, 1941, s. 436
Annotation: O knize: Rasmussen Knud: Cesta bílým tichem. Orbis 1940, stran 200. Brož. 45 K. Eskymáci v Americe.
Article
8
In: Věda a život. -- Roč. 9, 1943, s. 24-32
Annotation: Eskymáci čili "Inuit" vytvořili svéráznou kulturu ve shodě s přírodními podmínkami.
Article
9
In: Věda a život. -- Roč. 10, 1944, s. 229-237
Annotation: Eskymáci ("Wijaskimivok" nebo "Askimawok", tj. jedlíci syrového masa") - jejich různé nárůdky (v různých oblastech Severu) a jejich způsob obživy....
Article
10
In: České slovo. -- Roč. 26, 1934, č. 208, 7. 9., s. 8
Annotation: ...vyšla v Paříži Welzlova kniha o Eskymácích. Welzl Jan.
Article
11
In: Archa. -- Roč. 27, 1939, sv. 2, s. 95-96
Annotation: O lidových pohádkách: pohádky Eskymáků z Aljašky a japonské pohádky.
Article
12
In: Národní osvobození. -- Roč. 11, 1934, č. 209, 7. 9., s. 5
Annotation: O francouzském překladu Welzlovy knihy o Eskymácích "La vie des Esquimaux", který vyšel v Paříži v nakladatelství: Gallimardově. Welzl Jan.
Article
13
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 13, 2017, č. 7, s. 1
Annotation: Úvodník v čísle, které je věnované Inuitům. Tematická část čísla obsahuje překlady z dánštiny (grónské) nebo angličtiny (kanadské a...
Article
14
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 14, 1986
Annotation: Část z proslovu státního žalobce A. J. Vyšinského z procesu s polárníky, kteří rozvrátili komunitu Eskymáků a ututlávali trestné činy...
Article
15
by Strouhal, Martin, 1907-1987
Published Štíty : Veduta, 2009.
Annotation: Monografie - výpravná publikace, doplněná vzpomínkami pamětníků a více než 400 historických i současných fotografií a archivních dokumentů;...
Book
16
online
In: Studia et Documenta Slavica. -- ISSN 2544-5634. -- Roč. 3, 2019, č. 2, s. [7]-22
Annotation: Studie o literární tvorbě J. Welzle věnované polárním oblastem, kam spisovatel cestoval. Autor se soustřeďuje na analýzu způsobu prezentace...
Article
17
by Voda, Pavel, Lolek, Ctibor, 1919-2003, Kliment, Alexandr, 1929-2017
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2003.
Annotation: "Welzlovská čítanka", zpracovaná na základě bibliografie A. Novákové: Jan Eskymo Welzl. Bibliografická příručka k jeho životu a dílu (vl....
Book
18
Published B. m. : Anna Nováková vl. n., 2002.
Annotation: S oddíly: Dopisy (s. 10-28, devět Welzlových dopisů z let 1929-1932); Dokumenty (s. 29-37, písemnosti týkající se zejména vydávání Welzlova...
Book