By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Tichanov, Galin, 1964-
Published Stanford : Stanford University Press, 2019.
Annotation: Monografie mapuje dějiny literární teorie se zaměřením na její formativní meziválečnou dekádu v Rusku; s poznámkami (s. 187-216); s bibliografií...
Book
2
In: Prázdniny v Evropě. -- S. [350]
Annotation: Medailon autora; s poznámkou autora (na volném listě); s komentáři textu (4. s. obálky).
Book Chapter
3
In: Kronika zániku Evropy. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.; s úryvkem z textu (zadní záložka volné obálky); s komentářem textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
4
by Muir, Lynette R.
Published Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
Annotation: Monografie představuje podrobný průzkum a analýzu korpusu biblické dramatiky ze všech částí středověké křesťanské Evropy a zkoumá přes...
Book
5
by Marek, Pavel, 1977-
Published Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
Annotation: Monografie pojednává o posledním období dějin pernštejnského rodu, zvláště o osudech jeho ženských představitelek; s autorovou předmluvou...
Book
6
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 6. 4. 2017
Annotation: Článek u příležitosti uplynulých narozenin spisovatele M. Kundery, zmíněny jsou jeho výroky o evropské kulturní identitě.
Article
7
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [14]
Annotation: Surrealistická báseň, zmíněna Emila Medková.
Article
8
Published Stuttgart ; Weimar : Verlag J.B. Metzler, 2015.
Annotation: Publikace formou věcného slovníku seznamuje s tématy spjatými s evropským osvícenstvím, zmiňován je mimo jiné i Jan Amos Komenský; se seznamem...
Book
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [4], duben, s. 22-27
Annotation: Text příspěvku na konferenci "Dream of Europe", autor se zamýšlí nad smyslem kulturních dějin a budoucností Evropy.
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [6], červen, s. 70-76
Annotation: Úvaha o moderních dějinách Evropy reflektovaných v literatuře.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. [82]-85
Annotation: Rozhovor u příležitosti návštěvy České republiky; mj. o česky vycházející knize "Říše a pět králů".
Article
12
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 29. 11. 2017
Annotation: Rozhovor o současné evropské společnosti a politice a knize "Za Alpami".
Article
14
Annotation: Kniha esejí šesti evropských spisovatelů o vývoji západní i postkomunistické společnosti po roce 1989 a o otázkách jejich budoucnosti; s průběžnými...
Book
15
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018.
Annotation: Soubor statí historiků tematicky opisuje cestu národního československého státu moderními evropskými dějinami od období vzniku republiky a uzavírá...
Book
16
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 22. 5. 2014
Annotation: Reportáž o konferenci "Evropa - sen a realita", jež proběhla 8. 5. a 9. 5. 2014 v Berlíně a již u příležitosti voleb do Evropského parlamentu...
Article
18
In: Dru [samizdat]. -- Roč. [4], [1975], s. 1-7 ([16]-[22])
Annotation: Dopis W. Shakespearovi, v němž Werich obdivuje jeho dramatické dílo a zároveň bilancuje společenskou situaci, komentuje hru "Jindřich IV.", která...
Article
19
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 10 (55), 1948/1949, č. 53, 15. 3. 1949, s. 417-418
Annotation: Stať se vyhodnocuje, které české knihy byly žádané v zahraničí v 1. polovině 20. století.
Article
20
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 5, 11. 10., s. 29-35
Annotation: Studie o filosofických základech politiky T. G. Masaryka.
Article