By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Kolektivní monografie nabízí pohledy do dějin ženského psaní v různých oblastech střední Evropy (konkrétně v Čechách, Polsku, Maďarsku,...
Book
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 226, 29. 9., příl. Česká pozice, s. 13-14
Annotation: Esej o střední Evropě a středoevropské kultuře. Autor si za své myšlenkové východisko zvolil práce básníka, filologa a esejisty R. Preisnera.
Article
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 22, 24. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 18, 30. 10., s. 10
Annotation: Článek zaznamenává debaty, které zazněly v rámci putovního sympozia DRAMplan pro Nové Milénium, které proběhlo v Praze a Bratislavě (20.-24....
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 19, 13. 11., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
7
by Spirek, Christiane Ida, 1959-
Published Wuppertal : Arco, 2005.
Annotation: Monografie analyzuje německy psané romány Ludwiga Windera ze 30. a 40. let 20. století (viz rozpis), zvláště se zřetelem na koncepci "krize střední...
Book
8
by Měšťan, Antonín, 1930-2004
Published Praha : Goethe-Institut : Osródek kultury Polskiej, 1992.
Annotation: Sborník referátů a diskusních příspěvků ze stejnojmenného sympozia konaného 13.-14. března 1991 k otázce vztahů Čechů, Slováků a Poláků...
Book
9
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 125-129
Annotation: Referát o konferenci "Kontaminierte Landschaften" - "Mitteleuropa" inmitten von Krieg und Totalitarismus konané 6.-7. června 2016 v Praze.
Article
10
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 97 (148), 2018, č. 10, 4. 10, s. 609
Annotation: Anotace.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 14, 4. 7., s. 18-19
Annotation: Esej o kulturním prostoru střední a východní Evropy, jejich hranicích, vztazích, kulturních a literárních reflexích (v dílech ukrajinských...
Article
12
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 29, 17. 7., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [9], 28. 8., s. 117
Annotation: Anotace.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 8, 15. 10., s. [52]-55
Annotation: Diskuse nad monografii M. C. Putny.
Article
16
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 327-851
Annotation: Studie se zabývá vývojem české (v menším rozsahu také slovenské) literatury ve středoevropském kontextu po roku 1918. Autoři sledují vývoj...
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, příl. Divadlo a film, s. 3
Annotation: Reportáž z průběhu festivalu Palm Off Fest 2018, který se konal pod heslem "Už máme, co jsme chtěli".
Article
18
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 47, 2017, č. 97/98, s. 279-312
Annotation: Studie rekonstruuje pojímání středoevropského prostoru v Komenského době.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 20, 29. 11., s. 18
Annotation: Úvaha nad knihou J. Rupnika "Střední Evropa je jako pták s očima vzadu", v níž je připomínána role básníků F. Halase a J. Seiferta v burcování...
Article
20
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [6], červen, s. 36-45
Annotation: Esej o dějinách Československa a jejich reflexi.
Article