By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2017, č. [1], 28. 12., s. 82-83
Annotation: Článek o historii a současnosti Divadla Na zábradlí.
Article
2
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 9. 9. 2013
Annotation: Kritický komentář k novému vedení Divadla Na zábradlí (ředitel P. Štědroň, umělecká šéfka D. Viceníková, kmenový režisér J. Mikulášek),...
Article
3
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 29. 10. 2013
Annotation: Otázka týkající se večera „Taková je tu zem aneb Jazzmani a básníci v Činoherním klubu“, který se konal 3. 11. 2013 v Činoherním klubu...
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 12, prosinec, příl. Divadlo a film, s. 5
Annotation: Vzpomínka na L. Fáru; připojena biografická poznámka.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 211, 8. 9., příl. Víkend, s. 28
Annotation: Referát o výstavě děl níže jmenovaných umělců v Galerii Smečky v Praze (do 24. 11. 2012).
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 41, 13. 10., s. 980
Annotation: Recenze románu J. Nesvadby, obecná úvaha o žánru sci-fi (chybně přeloženého jako "vědecký výmysl").
Article
7
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 185-190
Annotation: Vzpomínka a současně nárys portrétu Z. Havlíčka. Datováno duben 1978, přetištěno z ineditního sborníku Zbyněk Havlíček 1922-1969 (Praha,...
Article
8
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 193-197
Annotation: Esej podávající na pozadí kritiky schematizujících obrazů dějin protektorátu a komunistické totality portrét R. Kalivody a V. Effenbergera.
Article
9
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2004, č. 41/42, s. 62-65
Annotation: Otisk rozhovoru pořízeného 17. 6. 1978. Téma existencialismu Effenberger naznačil v souvislosti s inklinacemi M. Nápravníka.
Article
10
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2006, č. 46, s. 63-69
Annotation: Dokončení studie z předchozího čísla (Analogon, 2005, č. 44/45). Text je obdobou předmluvy pro italské vydání Nezvalovy Ženy v množném čísle...
Article
11
In: Národní politika. -- Roč. 22, 1990, č. 1 (245), leden, příl. Zvon, s. 2
Annotation: Fára Libor; o uměleckém dění v Praze v 40.-60. letech. Datováno 1988.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 21, 2010, č. 3, s. 134-167
Annotation: Studie s ilustračním doprovodem L. Fáry.
Article
13
by Žák, Jiří, 1946-, Havel, Václav, 1936-2011
Published Praha : XYZ, 2012.
Annotation: Soubor fragmentů rozhovorů, názorů a myšlenek; - s Předmluvou vydavatele (s. 5-6); s medailony zmiňovaných osobností (s. 227-247); s Poznámkami...
Book
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 5, 1961, č. 42, 19. 10., s. 2
Annotation: Recenzní glosa, připomínající mimo jiné okolnosti vzniku kreseb.
Article
15
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 6, červen, s. 488-491
Annotation: Recenze.
Article
16
by Machat, Matyáš, 1992-
Published Praha : UMPRUM, 2015.
Annotation: Publikace obsahuje stručné medailonky českých typografů, které jsou doprovozeny černobílými fotografiemi náhrobků; při četbě je možno použít...
Book
17
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 32, 2017, č. 107, červen, s. 195-206
Annotation: Seriál zaměřený na výtvarnou podobu českých knižních edic. S ukázkami obálek. Poslední část seriálu je věnována autorům, kteří upravovali...
Article
18
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [2], 1982, č. 3, s. 19-28
Annotation: Esej-zpráva o výstavě děl výtvarníka Libora Fáry, jeho dřevěných reliéfů, kreseb a dalších vizuálních instalací; Fárovo dílo ztělesňuje...
Article
19
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 9. 1. 2020
Annotation: Komentář věnovaný stereotypu v grafickém zpracování knih a zejm. knižních obálek určitých žánrů, autorka se věnuje zejm. detektivní literatuře;...
Article
20
In: Melodie. -- ISSN 0025-8997. -- Roč. 5, 1967, č. 2, únor, s. 44-45
Annotation: Recenze.
Article