By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 1, 1950/1951, č. 9/10, květen/červen 1951, s. 315
Annotation: Nové číslo přináší především překlad sovětské diskuse o významu Stalinových jazykovědných statí pro literaturu.
Article
2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 6, červen, s. 187-188
Annotation: Krátká studie se zabývá vztahem Nerudy ke slovanským jazykům a ke Slovanům obecně, sleduje vlivy ruských autorů na jeho tvorbu a jeho dobovou...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 29, 23. 8., s. 10
Annotation: Poznámka k vydání Fadějevových úvah v Knihovničce Varu se zdůrazněním autorových postřehů o klasické české literatuře.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 92, 19. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o aktivitách divadelních ochotníků.
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 7, s. 1104-1116
Annotation: Poznámky k textům Františka Kautmana, Jiřího Hájka a Františka Buriana průběžně uveřejňovaným v Novém životě ktématu literární kritika;...
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 50, 1. 3., s. 6
Annotation: Zpráva o putovní výstavě knih a jejich úspěšném prodeji na venkově.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 249, 22. 10., s. 4
Annotation: Zpráva o Odznaku J. Fučíka a o tom, co je zapotřebí znát k jeho získání též z oblasti literatury.
Article
8
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 5, 1957, č. 4, červenec, s. 513-528
Annotation: Podle autora otázka psychologie uměleckého typu přímo souvisí s otázkou uměleckého talentu. Talent je závislý na světovém názoru, na bohatství...
Article
9
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 10, prosinec, s. 445-446
Annotation: Článek u příležitosti padesátých narozenin Fadějeva se zaměřuje na vztah autora k Československu, především pak na jeho obdiv k Nerudovi.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 107-109
Annotation: Autor na základě myšlenek V. V. Kožinova přemítá o problematice uměleckého obrazu.
Article
11
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 10, prosinec, s. 343-344
Annotation: Studie u příležitosti smrti sovětského spisovatele sleduje jeho činnost spojenou s Československem i recepci jeho přeložených děl.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 258, 4. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o soustrastných projevech sovětských básníků.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 120, 23. 5., s. 2
Annotation: Informační glosa o večeru české literatury, který se konal v knihovně cizích literatur v Moskvě.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 51, 3. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
15
by Kneidl, Pravoslav, 1927-2003
Published Praha : Perseus, 2005.
Annotation: Kulturní lexikon obsahuje na 230 chronologicky řazených hesel významných zahraničních literátů a píšících vědců, kteří Prahu navštívili...
Book
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 21, 25. 1., s. 2
Annotation: Přetisk částí tří textů pojednávajících o J. Kollárovi: části projevu Zdeňka Nejedlého, části projevu A. Fadějeva a části dopisu Josefa...
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 151, 28. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
18
by Kubka, František, 1894-1969
Published Praha : Československý spisovatel, 1964.
Annotation: Čtenářské postřehy o knihách uvedených autorů.
Book
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 16, 20. 4., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 22, 1977, č. 2, březen, s. 91-92
Annotation: Recenze.
Article