By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Refrény času. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva ke společné česko-slovenské básnické antologii; s další uvedenou předmluvou a průběžnými bio-bibliografickými poznámkami o autorech...
Book Chapter
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 26/27, 27. 6., s. 33
Annotation: Biografická poznámka o J. F., připojená k ukázce z jeho poezie (s. 33-34).
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 2, únor, s. 27
Annotation: Poznámka o pořadu Verše bez hranic (setkání českých a slovenských autorů), který se konal v Černé labuti v Praze 2. 11. 2012. Z plzeňských...
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 2, únor, s. 3 obálky
Annotation: Bio-bibliografické poznámky. U K. Frühbauerové je uveden r. 1992.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 3, s. 146-148
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 11, listopad, příl. Listy Ason-klubu, č. 11, s. 4
Annotation: Zpráva o získání 1. místa.
Article
7
In: Stavitelé chrámu poezie. -- S. 139-151
Annotation: Literárně-místopisná koláž doprovázející antologii básní (básně zastoupených autorů vždy uvozeny drobnou biografickou poznámkou); - s...
Book Chapter
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 10, 2011, č. 4, duben, příl. Listy Ason-klubu, č. 4, s. 5
Annotation: Zpráva o 5. ročníku soutěže (letošní téma bylo Chléb a hry). 1. J. Fišer, 2. M. Francová, 3. M. Čermáková, L. Koutná.
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, s. 2
Annotation: Článek. Ceny Plže získali M. Čechura, O. Janota a J. Sojka, cenu Ason-klubu J. Fišer.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, příl. Listy Ason-klubu, č. 3, s. 3
Annotation: Poznámky; zejm. o laureátovi Ceny Ason-klubu J. Fišerovi.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 7/8, červenec/srpen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
13
In: S žízní neustaň. -- s. 6-7
Annotation: Předmluva; - s biografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky, s fot.).
Book Chapter
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 1, leden, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 2, únor, příl. Listy Ason-klubu, č. 2, s. 1
Annotation: Biografická poznámka o J. Fišerovi (k básním otištěným na s. 2).
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 9, 2010, č. 9, září, s. 3 obálky
Annotation: Biografická poznámka o J. Fišerovi.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 14, 2015, č. 6, červen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 6, 18. 6., s. 132
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otisku básní J. Fišera "Sakurový déšť" (s. 132).
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 146, 22. 6., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 25, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 13, 2014, č. 11, listopad, s. 26
Annotation: Recenze.
Article