By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [4], duben, s. [69]-[74] [1]-6
Annotation: Dva dopisy z literární korespondence českého spisovatele a kritika Jana Trefulky. První jako odpověď mladým lidem na politické otázky, druhý...
Article
2
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 9. 3. 2018
Annotation: Nekrolog spisovatele O. Filipa.
Article
3
by Karg, Ina
Published Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Peter Lang, 2001.
Annotation: Monografie je příspěvkem k literární topografii Čech, zabývá se mj. ztvárněním českého kulturního prostoru v barokních spisech, podrobněji...
Book
4
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [2]
Annotation: Úvaha o české literatuře 90. let 20. století, mj. zmíněny knihy O. Filipa "Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy" a "Nesmrtelnost"...
Article
5
In: Severomoravská pasivita [samizdat]. -- [Roč. 1], 1989, č. 9/10, [listopad], s. 26-29
Annotation: Reportáž z průběhu třídenní česko-polské konference, která se konala v roku 1989 v polské Vratislavi.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 8, červenec, s. 5-6
Annotation: Recenze.
Article
8
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 13. 7. 2009
Annotation: Článek se věnuje O. Filipovi, a to z hlediska jeho postavení mezi literaturou českou a německou.
Article
9
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 10. 9. 2009
Annotation: Článek se věnuje O. Filipovi a problematice emigrace (jak se odráží v autorově díle i životě).
Article
10
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 5. 2. 2018
Annotation: Rozhovor s O. Filipem o jeho tvorbě, o současné politické situaci a o kultuře a umění vůbec; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
11
online
In: Literarni.cz [online]. -- ISSN 1803-0998. -- 26. 12. 2009
Annotation: Zpráva představuje novou knihu O. Filipa.
Article
12
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 202-204
Annotation: Recenze na antologii textů autorů pocházejících z Československa.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 298, 27. 12., příl. Magazín Dnes, č. 52, s. 20-35
Annotation: Přehled úmrtí a událostí za rok 2018, mj. zmíněna úmrtí O. Filipa, Z. Mahlera, P. Šruta a M. Davouze; z kulturních událostí týkajících...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 12, listopad, s. 23-24
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Uvedené časopisy a sborníky jsou podrobně anotovány. Vyšly časopisy:...
Article
16
In: Návrat. -- S. 240-243
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce v češtině a němčině (s. 244-246); s komentářem textu v češtině a němčině (4. s. obálky).
Book Chapter
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 24-25
Annotation: Zpráva o ukončení vydávání francouzského časopisu "L´Alternative", který otiskoval texty o porušování lidských práv ve Východní Evropě....
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 9, 16. 11., s. 93
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o O. Filipovi doprovázející otisk jeho povídky "Ostravská elegie" (s. 91-93).
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 24, 4. 6., s. 9
Annotation: Poznámka o O. Filipovi a rozhlasovém zpracování jeho knihy.
Article