By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 12, prosinec, s. 720-722
Annotation: Úryvek z kapitoly, publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
3
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [203]-210
Annotation: Přednáška přednesena u příležitosti prezentace knihy "Die Wallenstein-Romane von Alfred Döblin und Jaroslav Durych" T. Kastena v Goethe-Institutu...
Article
4
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 9, listopad, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
6
7
8
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 65-80
Annotation: Studie koncipovaná jako komentovaný přehled pražské německé literatury z pohledu české germanistiky.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 21. 12. 2017
Annotation: Článek připomíná výročí narození a úmrtí F. X. Šaldy a literárněvědné počiny, které se (nejen) v souvislosti s těmito výročími během...
Article
10
In: Faust. -- S. 32-43
Annotation: Doprovodný text k inscenaci Goethova "Fausta" pojednává o faustovské legendě ztvárňované v loutkovém divadle, též v českém prostředí; mj....
Book Chapter
11
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 26. 5. 2014
Annotation: Ukázka z knihy "Slávy dcera : báseň lyricko-epická v pěti zpěvích. Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie...
Article
12
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 222, 24. 9., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 30. 9. 2019
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a překladatelem R. Malým, mj. o dětské literatuře a překládání Goethova "Fausta".
Article
13
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 157-158
Annotation: Medailon překladatele a germanisty O. Fischera ke 130. výročí jeho narození.
Article
14
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 20. 2. 2019
Annotation: Recenze.
Article
15
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 20. 2. 2019
Annotation: Recenze.
Article
16
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 24. 4. 2019
Annotation: Úvaha, v níž autor reflektoval pražské přednášky rakouského novináře a spisovatele K. Krause v květnu 1928 a jež vyšla v Literárním světě...
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 49, 25. 11., s. 8
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu "Schůzky s literaturou", který vysílá ČRo Vltava a který bude 8. 12. 2019 věnován básníkovi a výtvarníkovi...
Article
18
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 9-21
Annotation: Medailony vybraných českých spisovatelů, kteří si korespondovali s J. Mahenem, na základě výboru jeho korespondence "Adresát Jiří Mahen"; připojeny...
Article
19
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 2. 3. 2018
Annotation: Sloupek o překládání básnického dramatu J. W. Goetha "Faust" pro inscenaci, již uvádí Národní divadlo v režii J. Friče.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 281, 3. 12., s. 3
Annotation: Glosa ke vzpomínkám Karla Sezimy Z mého života.
Article