By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
4
5
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 15. 2. 2012
Annotation: Kritický komentář k nekrologu za V. Fischerovou autora M. Jareše uveřejněnému ve "Tvaru 19/2010"; komentář je zakončen Fischerové básní ze...
Article
6
7
8
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 48-55
Annotation: Rozhovor s básnířkou, prozaičkou a klasickou filoložkou S. Fischerovou; připojena bio-bibliografická poznmámka.
Article
10
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 5, květen, příl. Ars, s. 4
Annotation: Zpráva o programu, který v rámci veletrhu Svět knihy připravily Básnířka města S. Fischerová a Městská knihovna v Praze.
Article
11
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 12. 4. 2005
Annotation: Zpráva o nominovaných knihách čtvrtého ročníku literární ceny Magnesia Litera; připojen přehled nominovaných děl.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 244, 21. 10., s. 9
Annotation: Článek o M. Szczygielovi a jeho vztahu k Čechům, mj. zmíněna i jeho nová kniha "Není" (Nie mam) obsahující i životní příběh české básnířky...
Article
13
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 20. 6. 2006
Annotation: Studie o ženách v české literatuře.
Article
14
15
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 18. 2. 2005
Annotation: Zpráva shrnující české zastoupení na veletrhu v Lipsku v roce 2004 i v roce 2005.
Article
16
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 5, 7. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 36, 12. 2., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 21, 25. 1., příl. Národní, č. 4, s. 6
Annotation: Biografická poznámka k otištěným veršům.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 13, 24.-30. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 8, 1997, č. 2, Literární příloha, č. 1, s. 12
Annotation: O básních V. Fischerová (výběr otištěn na s. 10-11).
Article