By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 22-27
Annotation: Esej o provázanosti tzv. "osmičkových" roků v české historii s přihlédnutím ke spisovatelské reflexi těchto roků, přičemž jsou zmiňováni...
Article
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 10, s. 145-146
Annotation: Recenze.
Article
4
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 20. 12. 2006
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 2. 11. 2014
Annotation: Ukázka z knihy "Knihy kupovati... : dějiny knižního trhu v českých zemích".
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 9/10, prosinec, s. 337-342
Annotation: Studie rozebírá z hlediska jazykové správnosti sbírky M. Floriana a M. Kundery.
Article
8
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 11, 1985, s. [1]
Annotation: Krátká glosa k literární besedě s "'rozechvělým'" a "'skromným'" M. Florianem v pražském muzeu V. I. Lenina poukazuje na přetrvávající "básnický...
Article
9
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 15, 1985, s. [1]
Annotation: Glosa k inflaci poezie M. Floriana ve veřejném prostoru poté, co mu byl propůjčen titul národního umělce; autor poukazuje na souvislost mezi neinspirovaností...
Article
10
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 28, 1986, s. [1]-2
Annotation: Glosa k servilnosti básnické tvorby M. Floriana; citováno je z "fantasmagorické" básně, v níž se básník rozhodl zpracovat údajnou Leninovu návštěvu...
Article
11
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 48, 1987, s. [1]-2
Annotation: Glosa k přičinlivosti M. Floriana, který v souvislosti s chystanou návštěvou generálního tajemníka KSSS v Praze otiskl v Literárním měsíčníku...
Article
12
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 18, 30. 4., s. 15
Annotation: Recenzní poznámky o nových knihách.
Article
13
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 3, 20. 3., s. 48-49
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 3, 16. 1.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 7, 13. 2., s. 148-149
Annotation: Literárněkritická úvaha na pozadí tří básnických sbírek.
Article
16
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 145-146
Annotation: Článek rozebírá motiv vojenství ve sbírkách J. Šotoly, M. Floriana, P. Kohouta a I. Štuky.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1317-1336
Annotation: Studie o nové české poezii Ivo Fleischmanna, Pavla Kohouta, Stanislava Neumanna, Milana Kundery a Miroslava Floriana.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 8, s. 861-866
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 167
Annotation: Autor informuje o recitační soutěži Wolkrův Prostějov.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1956, č. 8, s. 970-977
Annotation: Stať o proměně české poezie na počátku 50. let od schématické agitační poezie tzv. frézismu po poezii mladých autorů jako M. Kundera či...
Article