By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 296, 21. 12., příl. Orientace, s. 20
Annotation: Článek o J. Šlitrovi, jeho smrti 26. 12. 1969 a ohlasu jeho písní u českých kulturních osobností (V. Holan, J. Voskovec, J. Werich aj.).
Article
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 19. 2. 2014
Annotation: Zpráva o výjezdním vystoupení divadla Husa na provázku v pražské Arše.
Article
3
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 108-113
Annotation: Recenze.
Article
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 6. 6. 2012
Annotation: Článek o konání mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno, který bude věnován filmu a M. Formanovi.
Article
6
online
Webarchiv
In: Lógr [samizdat]. -- Roč. 5, 1981, č. 1, 15. 5., s. [57]-[59]
Annotation: Reportáž z hudebního festivalu Jazz Jamboree uvozena úvahou o filmech M. Formana, potažmo o revoltách, dále se autor dotýká polského protiválečného...
Article
7
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 12, 19. 3.
Annotation: Rozhovor se scenáristou a spisovatelem Z. Mahlerem.
Article
8
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 24, 12. 6., s. 20-21
Annotation: Medailon režiséra M. Formana.
Article
9
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 2. 2012
Annotation: Rozsáhlý článek u příležitosti 80. narozenin M. Formana, v němž je hojně citováno zejména z řady kritických textů mířených proti Formanovi,...
Article
10
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 2. 4. 2012
Annotation: Reakce na článek O. Neffa "Kauza Forman" komentující článek "Stankovič o Formanovi" z Bubínku Revolveru z 23. 2. 2012, kde je otištěn dopis A....
Article
11
In: K [samizdat]. -- R. 1987, č. [1], marec, s. 127-130
Annotation: Referát o divadelní adaptaci románu K. Keseyho "One Flew over Cuckoo's Nest" uváděnou Divadlem SNP v Martině; je připomínána i filmová adaptace...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 13, 11.-30. 9., s. 8-10
Annotation: Otevřený kritický dopis M. Formanovi u příležitosti jeho návštěvy v Československu a rozhovoru, který poskytl J. Klimentovi a který Stankovič...
Article
15
In: Dolmen [samizdat]. -- Č. 9, r. 1984, s. [60]-[67]
Annotation: Rozhovor V. Chytilové s M. Formanem uskutečněný v rámci reportáže pro belgickou televizi.
Article
16
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 11. 4. 2008
Annotation: Zpráva o konání přehlídky divadelní produkce brněnského divadla Husa na provázku v pražském divadle Archa.
Article
17
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 301, 31. 12. 2019 - 1. 1. 2020, s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 6. 1. 2020
Annotation: Referát o výstavě "Šlitr Šlitr Šlitr", která představuje výtvarnou tvorbu J. Šlitra a jež probíhá ve Ville Pellé v Praze.
Article
18
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 3, červenec, s. [78]-[84] (1-7)
Annotation: Článek o Formanově filmu "Amadeus", částečně sestavený z replik nahraných během rozhovoru pro časopis Rolling Stone; s připojenou filmografií,...
Article
19
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 236, 10. 10., příl. Magazín Dnes, č. 41, s. 32-38
Annotation: Rozhovor s B. Slámou o návštěvě u M. Formana a pořizování knižního rozhovoru s ním. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "V pěti číslech".
Article