By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 46, 13. 11., s. 20
Annotation: Medailon nakladatele a knihkupce F. Topiče.
Article
2
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 160-163
Annotation: Poznámky o osobnosti K. M. Čapka-Choda a literárněvědné reflexi jeho díla.
Article
3
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 42, 24. 10., s. 417
Annotation: Stať se věnuje historii a činnosti nakladatelství.
Article
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 62-65
Annotation: Zpráva o koncepci časopisu Kmen, již prosazoval J. Fučík.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 245, 19. 10., s. 7
Annotation: Zpráva o 70. výročí vzniku nakladatelství Borový.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 12, 14. 1., příl. Národní 9, č. 2, s. 3
Annotation: Poznámka k trvání edice České básně, založené v roce 1932 v nakladatelství Borový.
Article
7
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 1982, č. 1, s. 15-16
Annotation: Dosoudil Jan; vzpomínky na pracovníka nakladatelství Borový a později Čs. spisovatel.
Article
8
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 3 (17), 1998, č. 11, listopad, s. 16-17
Annotation: Portrét nakladatele a jeho nakladatelství; též o pozdějším řediteli J. Firtovi.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 262, 8. 11., příl. Magazín Právo, s. 36-37
Annotation: O J. Firtovi.
Article
10
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 42, 1975, č. 18, 21. 4., s. 4
Annotation: O vzpomínkovém pořadu bývalého redaktora nakladatelství Borový.
Article
11
In: Nová svoboda. -- Roč. 26, 1970, č. 89, 16. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
12
In: České slovo. -- Roč. 26, 1934, č. 100, 1. 5., s. 13
Annotation: V májové soutěži, kterou vypsala nakladatelství Fr. Borový a Družstevní práce, byly odměněny cenami sbírky básní: Hora Josef - Dvě minuty...
Article
13
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 26, 1938, č. 50, 1. 3., s. 5
Annotation: O: Kritický měsíčník, který začal vydávat nakl. Fr. Borový za redakce: Černý Václav.
Article
14
In: České slovo. -- Roč. 17, 1925, č. 240, 15. 10., s. 5
Annotation: O souborném vydání díla: Gellner František v uspořádání: Hýsek Miloslav, nakladatel F. Borový v Praze.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 47, 1995, č. 5, s. 194-195
Annotation: Recenze diplomové práce: Tomancová Monika, věnované historii nakladatelství Fr. Borový v letech 1928-1938.
Article
16
In: Venkov. -- Roč. 12, 1917, č. 44, 22. 2., s. 2-3
Annotation: Kmen, týdenní úvahy a poznámky o umění a životě, vydává nakl. Borový, red. Šalda F. X.
Article
17
In: Nové Čechy. -- Roč. 1, 1918, č. 3, březen, s. 150
Annotation: O periodické edici, vydávané: Minařík Stanislav v komisi: Borový; zhodnocena práce: Bass Eduard a Dyk Viktor.
Article
18
In: Lumír. -- Roč. 42, 1913/1914, č. 1, 31. 10. 1913, s. 40-42
Annotation: Vydali: Čapkové, Fischer Otakar, Hanuš St., Hofman Vlastislav, Kodíček Josef, Neumann S. K., Novák Arne, Špála Josef, Štěpán Václav, Theer...
Article
19
In: Literární noviny. -- Roč. 13, 1940, č. 188
Annotation: Uspořádal: Černý V., Praha, Borový Fr. 1940.
Article
20
In: Naše věda. -- Roč. 21, 1942, č. 5/6, 10. 6., s. 139-160
Annotation: Redigoval: Mukařovský J., příspěvky. Borový.
Article