By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 6, 2017, č. 2, s. 36-41
Annotation: Studie se zabývá analýzou literatury pro děti a mládež v kontextu vývoje genderového povědomí žáků v procesu literární výchovy.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., příl. Triangl, č. 3, s. vi
Annotation: Rozhovor o práci v redakci Plamene se vzpomínkou na J. Škvoreckého a A. Klimenta či J. Hájka, o její literární tvorbě i tvorbě scénářů;...
Article
3
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 51, 2018, č. 9, s. 20
Annotation: Nekrolog spisovatelky B. Šimkové.
Article
4
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 8. 2. 2019
Annotation: Nekrolog V. Vorlíčka, zmíněny mj. jeho filmové adaptace literárních děl.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 5. 2., s. 6
Annotation: Recenze; srovnání nového vydání s původní verzí.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 10, 19. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 10, září 1957, s. 316-317
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 160
Annotation: Zpráva o besedách se spisovateli, které (spolu)organizuje Plamen.
Article
9
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 12, 2006, říjen, s. 110
Annotation: Poznámky k vydání; mj. o uvedených knihách.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 1, s. 28-31
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
11
by Prokeš, Josef, 1947-
Published Brno : Masarykova univerzita, 2003.
Annotation: Studie interpretující texty umělecky nejpřesvědčivějších autorů daného období; s Úvodem (s. 5-9: Vymezení problematiky a interpretační...
Book
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 49, 6. 12., s. 34
Annotation: Recenze, mj. knihy H. Frankové.
Article
13
In: Blázni a Pythagoras. -- S. 5-6
Annotation: Autorská předmluva.
Book Chapter
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 275, 23. 11., s. 6
Annotation: Poznámka k 2. vydání.
Article
15
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 48, 21. 12., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 2, s. 202-203
Annotation: Ukázkové heslo ze: Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (připravuje se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR); s bibliografií autora a literaturou...
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 6, prosinec, s. 263-266
Annotation: Vlastní medailón.
Article
18
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1990, č. 12, prosinec, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 22, 29. 5., příl. Kmen, č. 22, s. 10-11
Annotation: Recenze. Franková Hermína, Minervistka; Vácha Stanislav, Přítelkyně Jana.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 40, 1984, č. 216, 12. 9., s. 5
Annotation: Recenze knih: Vácha Stanislav, Přítelkyně Jana; Franková Hermína, Minervistka; Eliška Horelová, Nemožná holka
Article