By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 16, 20. 1., s. 11
Annotation: Článek o B. Němcové zachycuje poslední roky jejího života (1861-1862).
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 6, červen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, estetiky a bohemistiky.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 230, 4. 10., s. 14
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 8, říjen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
5
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 7. 3., přil. kulér, s. 4
Annotation: Recenze hudebního alba.
Article
6
by Silovský, Ladislav, 1957-
Published Plzeň : Starý most, 2019.
Annotation: Kniha medailonů plzeňských podnikatelů, podnikatelských rodin a jejich podniků působících v 19. a v 1. polovině 20. století, mj. též Ignáce...
Book
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 94-97
Annotation: Portrét.
Article
8
In: Almanach Kmene 1948. -- R. 1948, s. 248-256
Annotation: Autor pojednává o událostech revoluce roku 1848.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 214, 5. 9., s. 2
Annotation: Zpráva připomíná výročí 125 let od narození J. V. Friče.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 7, s. 887-890
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 45, 1959, č. 6, červen, s. 195-196
Annotation: Studie o české recepci J. Slowackého, o jeho vlivu na české autory a o českých překladech jeho díla u příležitosti výročí jeho narození.
Article
12
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 4, srpen, s. 238-240
Annotation: Studie u příležitosti 90 let od Gercenovy smrti zkoumá jeho vliv mezi slovanskými národy.
Article
13
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 6, s. 668-670
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 31, 5. 2., s. 4
Annotation: Úryvek ze studie "Božena Němcová bojující".
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 46, 12. 11., s. 7
Annotation: Esej kritizující vyprázdněnou literárně historickou metodu a terminologii mj. J. Piláta, M. Kačera a J. Hájka v pracích o J. K. Tylovi a K. Cvejna...
Article
16
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 51 (11), 1953, č. 4, únor 1954, s. 517-525
Annotation: Studie o pařížském pobytu J. V. Friče, jeho přednáškách o české literatuře a vztahu k polské emigraci.
Article
17
18
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [3], s. 364-409
Annotation: Zpráva, otištěno 38 dopisů slezského buditele C. Lelka J. E. Purkyňovi, A. V. Šemberovi, F. Sušilovi, V. Praskovi, J. V. Fričovi a V. V. Tomkovi.
Article
19
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 39, 1957, č. 4, srpen, s. 205-212 a č. 5, prosinec, s. 271-280
Annotation: Studie o prvních českých překladech francouzského básníka.
Article
20
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [3], 1954, č. 4, 21. 1., s. 2-3
Annotation: Anotace knih.
Article