By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 17, 25. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 11, 2001, č. 89, 14. 4., příl. Víkend, s. I
Annotation: Rozhovor o knize.
Article
3
In: Slavistická folkloristika. -- R. 1995, č. 1/2, s. 15
Annotation: Poznámka k vydání sborníku příspěvků ze semináře, uspořádaného u příležitosti nedožitých šedesátin: Frolec Václav.
Article
4
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 115, 1996, č. 2, s. 364-366
Annotation: Recenze; Frolec Václav.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 4 (109), 1994, č. 183, 6. 8., s. 7
Annotation: Recenze. - Frolec Václav.
Article
6
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 48, 1996, č. 2, s. 212-213
Annotation: Frolec Václav; recenze bibliografického soupisu (856 záznamů).
Article
7
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 48, 1996, č. 2, s. 213
Annotation: Frolec Václav; recenze.
Article
8
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 27. 12. 2010
Annotation: Ukázka z knihy "Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury".
Article
9
Published Brno ; Žarošice : Muzejní a vlastivědná společnost : JZD 7.listopadu : MNV, 1986.
Annotation: V oddílu Hudební kultura a divadlo (s. 234-269, zpracovala: Frolcová Věra) mj. s pasážemi o lidové písni a jejích sběrech, o zpěvnících, o...
Book
10
Published Brno ; Praha : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně : Národopisná společnost př AV ČR v Praze : Filozofická fakulta MU v Brně, 1995.
Annotation: Sborník příspěvků z vědeckého zasedání uspořádaného 27. září 1994 k nedožitým 60. narozeninám V. F, doplněný vzpomínkami a úvahami...
Book
11
In: Opus musicum. -- ISSN 0862-8505. -- Roč. 36, 2004, č. 6, s. 49
Annotation: Recenze sborníku referátů z konference k 200. výročí narození F. Sušila, která se konala v r. 2004 v Rousínově.
Article
12
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 24, 2021, č. 1, 30. 6., s. 128-130
Annotation: Recenze.
Article
13
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 263-264
Annotation: Glosa o výstavě "Do Brna cesta široká" a v souvislosti s ní vydaném katalogu; bio-bibliografická poznámka o autorovi glosy připojena na s. 278.
Article