By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 20. 5. 2017
Annotation: Reportáž o knižním veletrhu "Svět knihy 2017", v jehož rámci zazněly též přednášky o tom, jak si čtenáři dělají poznámky do knih.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 39-46
Annotation: Rozhovor se středoškolskou učitelkou A. Liškovou o jejím, otci, básníkovi a prozaikovi E. Liškovi; připojena biografická poznámka (s. 46).
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 99-105
Annotation: Soubor recenzí, vzpomínka na dění v listopadu a prosinci 1989 a literární dění v období normalizace a nekrolog psychoterapeuta a literáta O....
Article
6
7
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [96]-114
Annotation: Studie se zabývá prozaickou tvorbou Ladislava Dvořáka, hlavně souborem povídek "Šavle meče". Autorka se soustřeďuje na analýzu věcnosti ve...
Article
8
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 243, 19. 10., s. 18
Annotation: Článek o nakladatelství Melantrich v kontextu první republiky.
Article
10
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 3, s. 30-35
Annotation: Recenze.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 21. 12. 2017
Annotation: Článek připomíná výročí narození a úmrtí F. X. Šaldy a literárněvědné počiny, které se (nejen) v souvislosti s těmito výročími během...
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 13, 18. 3., s. 10
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu ČRo Plus "Portréty", který bude 28. 3. věnován spisovateli V. Mertlovi, o němž promluví literární historik E....
Article
14
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 88-93
Annotation: Anotace knižních samizdatových novinek - bibliografický soupis titulů dosud vydaných v Edici Expedice obsahuje 20 položek - pro velký počet je...
Article
16
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [6], červen, s. 7-12
Annotation: Vzpmínka na J. Demla, kterou Fučík uveřejnil u příležitosti Demlových šedesátin. V poznámce k článku zmíněno, že v Obsahu je text uveřejněn...
Article
17
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 26. 1. 2015
Annotation: Odpověď v rámci ankety Revolver Revue o literárním kritikovi B. Fučíkovi.
Article
18
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 12. 2. 2016
Annotation: Nekrolog překladatele, básníka a redaktora P. Mikeše. K nekrologu jsou připojeny dva texty P. Mikeše: báseň "Proud tmy" a vzpomínka na B. Fučíka...
Article
19
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 46, 1987, s. [1]
Annotation: Glosa k vydání prvního dílu "Lexikonu české literatury", nad jehož nedostatky se v dobovém tisku pozastavovala i redakce Rudého práva; autor...
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 133, 8. 6., s. 24
Annotation: Vzpomínkový článek.
Article