By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2019, č. 19/20, 18. 9., s. 11
Annotation: Reportáž o pietním shromáždění k uctění smrti J. Fučíka, které pořádala Společnost Julia Fučíka v Plzni.
Article
2
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 3.-9. 2., s. [12]-17
Annotation: Článek o B. Němcové, recepci jejího díla a proměnách recepce děl B. Němcové.
Article
3
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 57-64
Annotation: Stať o básnické skladbě J. Seiferta "Píseň o Viktorce" z roku 1950 a o dobových literárněhistorických souvislostech 50. let; připojena bio-bibliografická...
Article
4
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 12, 19. 3.
Annotation: Rozhovor se scenáristou a spisovatelem Z. Mahlerem.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 7, září, s. 262-268
Annotation: První část článku o slohovém výcviku založeném na literárních vzorech, mj. se zaměřuje na výstavbu epického celku a rozvíjení pozorovacích...
Article
6
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 3, březen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, s. 321-334
Annotation: Autor ukazuje, jak lze pomocí kontrolované četby rozvíjet slohové schopnosti žáků.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 261, 9. 11., s. 18
Annotation: Medailon divadelního režiséra a dramatika E. F. Buriana.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 235, 10. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 41, s. 2
Annotation: Úvaha o J. Fučíkovi. Autor si myslí, že se dnešní média snaží o to, aby se na J. Fučíka zapomnělo.
Article
10
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 11, 5. 11.
Annotation: Zpráva o výstavě "Prameny Proudů", jež byla věnována literatuře brněnských německojazyčných autorů.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury (obsahuje též soupis mimočítankové četby Státního pedagogického...
Article
12
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [25]
Annotation: V básni zmíněn rovněž Stalin, Gottwald a J. Fučík.
Article
13
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 3-5
Annotation: Komentář ke studii J. Šindeláře "Národní hrdina (v záloze)" (Dějiny a současnost, 2017, č. 3).
Article
14
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 6-7
Annotation: Komentář k Nečasově biografii Adolfa Kolínského.
Article
15
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 7-9
Annotation: Polemika s Fučíkovým obrazem v "Přehledných dějinách české literatury" (2012).
Article
16
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 10
Annotation: Připomenutí dokumentárního filmu o J. Fučíkovi z počátku 50. let; s citací dobového hodnocení časopisem Filmový přehled (1953, č. 15).
Article
17
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 10-11
Annotation: Připomenutí dvojitého výročí F. X. Šaldy; s citací protikladného hodnocení jeho osobnosti u J. Fučíka (Rudé právo, 1937) a F. Peroutky (Přítomnost,...
Article
18
In: Kurýr. -- R. 2017, č. 48/49, prosinec, s. 11-12
Annotation: Článek k výročí Pařížské komuny, mj. s citací z Fučíkova článku "Ať žije komuna!".
Article
19
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 159-163
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 214, 14. 9., s. 11
Annotation: Článek o pietní akci u příležitosti 75. výročí popravy J. Fučíka v Plzni.
Article