By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 89, 15. 4., s. 20
Annotation: Medailon komunistického politika, novináře, literárního a divadelního kritika a protinacistického odbojáře J. Fučíka.
Article
2
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 5, 1985, s. [38]-[48]
Annotation: Text stylizovaný jako reportáž se snaží na základě různých zdrojů a svědectví rekonstruovat průběh událostí popisovaných ve Fučíkově...
Article
3
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 3, červenec, s. [86]-[96] (1-10)
Annotation: Studie o Fučíkově "Reportáži psané na oprátce", jak ji kriticky zhodnotil V. Černý ve své knize "Pláč Koruny české"; s dedikací: Panu profesoru...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 20, 19. 5., s. 2
Annotation: Zpráva o práci na scénáři Fučíkovy Reportáže.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 260, 4. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o čínském vydání Fučíkovy "Reportáže psané na oprátce".
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 8, 1. 12. 1945, s. 7
Annotation: Úvaha nad Fučíkovou Reportáží; název knihy a další bibliografické údaje neuvedeny.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 209, 7. 9., příl. Magazín Právo, s. 22-25
Annotation: Článek o jeho věznění, psaní Reportáže a cenzurním zásahu při vydání knihy.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 104, 4. 5., s. 2
Annotation: Informační glosa o činnosti nakladatelství Svoboda.
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 208, 6. 9., s. 3
Annotation: Medailon J. Fučíka.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 169, 23. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 169, 23. 11., s. 3
Annotation: Úryvek z knihy je uveden životopisnou poznámkou.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 274, 25. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o cyklu "Kultura a umění zemí nové demokracie", který se konal v Moskvě.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 25, 30. 1., s. 8
Annotation: O studii Keie Kurisu Ještě jednou o Reportáži a jejím autorovi v esperantském časopise Sennacieca revuo (podzim 1996).
Article
14
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 7, září, s. 39-40
Annotation: Herec komentuje svou roli a nastudování hry o J. Fučíkovi.
Article
15
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 3, 1953, č. 7, září, s. 40-41
Annotation: Zpráva o hře V. Bragina a G. Tovstonogova "Cestou nesmrtelnosti", kterou autor zprávy viděl v Leningradském státním divadle.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 36, 4. 9., s. 845
Annotation: Báseň o Juliu Fučíkovi při příležitosti 15 let od jeho úmrtí.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 7, s. 7-10
Annotation: Esej o "opravdovosti" v literatuře, jíž autor rozumí spisovatelovu snahu reagovat na aktuální "osudy národa a lidu, tužby a strasti". Příkladem...
Article
18
19
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 52, 1945/1946, č. 8, červen 1946, s. 377
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 21, 22. 5., s. 10
Annotation: Zpráva o dramatizaci Fučíkovy Reportáže psané na oprátce, provedené v továrně Renault v Paříži 24. 4. za přítomnosti J. Mukařovského,...
Article