By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 8, 2019, č. 31/32, s. 57-64
Annotation: Stať o básnické skladbě J. Seiferta "Píseň o Viktorce" z roku 1950 a o dobových literárněhistorických souvislostech 50. let; připojena bio-bibliografická...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 89, 15. 4., s. 20
Annotation: Medailon komunistického politika, novináře, literárního a divadelního kritika a protinacistického odbojáře J. Fučíka.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 194, 22. 8., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 34, s. 4
Annotation: Úvaha o novináři J. Fučíkovi a vývoji vnímání jeho osoby ve společnosti. Autora k úvaze vedl fiktivní rozhovor M. Švabinského o vytvoření...
Article
4
In: Kurýr. -- R. 2018, č. 50, prosinec, s. 6-7
Annotation: Vzpomínka na získávání Fučíkova odznaku na Střední pedagogické škole v Holešově v roce 1954.
Article
5
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 5, 1985, s. [38]-[48]
Annotation: Text stylizovaný jako reportáž se snaží na základě různých zdrojů a svědectví rekonstruovat průběh událostí popisovaných ve Fučíkově...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 23, 27. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 21, 22. 5., s. 5
Annotation: Poznámka o první studentské vědecké konferenci, pořádané 5. - 6. 5. 1954 pražskou filologickou fakultou o díle J. Fučíka; zmíněna přítomnost...
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 184, 29. 7., s. 4
Annotation: Zpráva zmiňuje dopis dělníka V. I. Ivanova, v němž vzpomíná na schůzku s J. Fučíkem v Gorkém v roce 1935. Dopis byl předán Gustě Fučíkové....
Article
10
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 11, 1948/1949, č. 4, s. 184-186
Annotation: Recenze s důrazem na vztah literatury a stav ohrožení národa.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 8, 21. 2., s. 11
Annotation: Dva dopisy z vojny od Julia Fučíka adresované manželce Gustě.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 37, 12. 9., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání sborníku. [Editor v poznámce nejmenován.]
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 21, 23. 5., s. 6
Annotation: Recenze sborníku obsahujícího mj. stati G. Fučíkové, V. Kopeckého a L. Štolla, medailon K. Konráda a verše K. Biebla a F. Branislava.
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 20, 2013, č. 36, 2. 9., s. 42-45
Annotation: Článek o J. Fučíkovi založený na rozhovoru s jeho neteří J. Kubelíkovou. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Od divadla k divadlu".
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 232, 3. 10., s. 5
Annotation: Zpráva o konferenci, jež byla věnována osobnosti a dílu J. Fučíka.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 251, 27. 10., s. B4
Annotation: O vztahu mezi J. Fučíkem a G. Fučíkovou.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 10, 2000, č. 32, 31. 7.-6. 8., s. 7
Annotation: Kapitola ze vzpomínkového rozhovoru, mj. o Horníčkově jevištním pásmu o J. Fučíkovi, spolupráci s G. Fučíkovou na něm a o názoru J. Wericha...
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 9, 2003, č. 8, 21. 2., s. 2
Annotation: O vztahu J.F. a Gusty Fučíkové; s výroky herečky Eleny Hálkové o Fučíkovi-milenci.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 13, 2003, č. 198, 25. 8., příl. Společnost, ekonomika, politika, (33), s. 4 (8)
Annotation: Medailon editorky díla J. Fučíka.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 36, 4. 9., s. 58-61
Annotation: Vzpomínka na šedesátá léta, na problémy, které M. Filípková měla po uveřejnění svého článku o J. Fučíkovi v Mladém světě v r. 1967.
Article