By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 2, 12. 2., s. 62-66
Annotation: Životopisná studie k osudům spisovatele A. Fuchse, židovského intelektuála, který konvertoval k římskokatolické církvi.
Article
2
původní lístek v RETROBI
In: Právo lidu. -- R. 1930
Annotation: Noticka. Polemika s A. Fuchsem, který napadl v Přítomnosti spis Fr. Loskota.
Article
3
In: Rodinné dědictví. -- s. 9-14
Annotation: Autorčina předmluva k vyprávění o historii židovských jmen, uspořádanému do kapitol: Jen jméno jediné, Z rodinných důvodů, Všechny ctnosti...
Book Chapter
4
by Bondy, Ruth, 1923-2017
Published Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2003.
Annotation: Slovník židovských výrazů užívaných koncem 19. a v první polovině 20. století v rodinách, které se již vzdálily od každodenních příkazů...
Book
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 23, 2002, č. 7, září, s. 370-372
Annotation: Medailon.
Article
7
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 38, 2002, č. 2/4, s. 316-335
Annotation: Referát z konference.
Article
8
Published Praha : Správa pražských hřbitovů, 2000.
Annotation: Průvodce; s Úvodem (Legenda a stručná historie farnosti), s. 5-10; s orientačními plánky (s. 12-13); se soupisem Jmenný rejstřík (a hroby zapsané...
Book
9
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 33, 2003, č. 1, 20. 3., s. 75-77
Annotation: Rozhovor převzatý (zkráceně) z Rozprav Aventina č. 9/1930; v rubrice Archiv.
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 17, 2001, č. 5, s. 33-34
Annotation: Článek o kavárně v dobách její největší slávy.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 47, 21. 11., s. 8
Annotation: Recenzní přehled; v třetí části podrobněji o kritickém článku P. Kolínské o Literárních novinách a o příspěvcích o A. Fuchsovi.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 38, 15. 2., s. 4
Annotation: Vzpomínka k 10. výročí úmrtí.
Article
13
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2001, č. 21, listopad, s. 118-125
Annotation: Předneseno 17. 2. 2001 u příležitosti vzpomínkové akce na A. Fuchse; připojen fejeton E. Basse Draf jede do Polska.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 45, 10. 11., s. 2
Annotation: Poznámka o špatném stavu náhrobní desky na hřbitově u sv. Markéty v Břevnově.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 19, 1993/1994, č. 10, červen 1994, s. 514-522
Annotation: Úvaha nad vztahem katolických představitelů české kultury k demokracii od roku 1914 až po Chartu 1977, zmíněn mj. Zeyer Julius, Březina Otokar,...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 4, 26. 1., s. 16
Annotation: Mj. o: Langer František, Langer Jiří, Fuchs Alfréd, Brod Max.
Article
17
by Malý, Radomír, 1947-
Published Brno : Cesta, 1990.
Annotation: Sborníček, s medailonem A. F. Muž dvojí konverze (s. 7-31) a s oddíly: Svědectví přátel (s. 32-40); Vlastními slovy (s. 43-49, ukázky z textů...
Book
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 35/36, 9. 9., s. 14
Annotation: K výboru úvah z knihy A. F. Křesťan a svět.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 5, 10. 3., s. 5-6
Annotation: O životě a díle J. L.; též o: Langer František, Fuchs Alfréd.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 150, 27. 6., s. 10
Annotation: Medailón k 100. výročí narození 23. 6.; s citáty myšlenek A. F.
Article