By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 2. 9. 2013
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedené knihy.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 45, 29. 10., s. 7
Annotation: Článek shrnuje výsledky vltavské ankety Kánon100 o nejzásadnější česká umělecká díla.
Article
4
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 11, 13. 3., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 22, 29. 5., s. 9
Annotation: Rozhovor s překladatelem literárních děl do hebrejštiny P. P. Friedmannem.
Article
7
online
In: iRozhlas [online]. -- 16. 11. 2017
Annotation: Článek o rozhlasové adaptaci novely L. Fukse "Spalovač mrtvol".
Article
8
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 160, 13. 7., s. 26, příl. Orientace, s. x
Annotation: Zpráva o restaurované podobě filmu J. Herze "Spalovač mrtvol" podle novely L. Fukse, již uvádějí česká kina, např. Kino Světozor. Restauraci...
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 30, 22.-28. 7., s. 57
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 2. 11. 2017
Annotation: Zpráva o knižních novinkách vydaných u příležitosti Velkého audioknižního čtvrtka.
Article
13
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 10. 7. 2019
Annotation: Zpráva; připojeny upoutávka filmu a rozhovor s J. Menzlem a M. Bregantem.
Article
14
In: Kurýr. -- R. 2018, č. 50, prosinec, s. 9-11
Annotation: Připomenutí různých kulturních výročí, např. narození Z. Nejedlého, otevření Muzea Julia Fučíka nebo narození satirika J. Haussmanna (citována...
Article
15
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 14. 10. 2013
Annotation: Recenze na biografii J. Poláčka o L. Fuksovi, zvláštní zřetel je zde kladen na hororový román "Spalovač mrtvol".
Article
17
In: Dějiny české detektivky. -- ISBN 978-80-7432-977-7. -- S. 15-19
Annotation: Předmluva popisuje dosavadní stav literárněvědného bádání v oblasti českého detektivního žánru a motivy autorů, které je vedly k sepsání...
Book Chapter
18
online
In: Čítárny [online]. -- 24. 1. 2017
Annotation: Ukázka uvozena anotací; připojeno video s krátkou ukázkou ze stejnojmenného filmu.
Article
19
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 18. 9. 2013
Annotation: Rozhovor s J. Poláčkem o jeho nové knize "Příběh spalovače mrtvol: dvojportrét Ladislava Fukse".
Article
20