By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 11, listopad, s. 656-658
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
3
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 10, 5. 10.
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 240, 14. 10., s. 4
Annotation: Rubrika otiskuje anotace nových knih.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 260, 9. 11., s. 4
Annotation: Zpráva informuje o monografiích věnovaných V. Novákovi, J. Kvapilovi a J. Jesenskému.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 142, 22. 6., s. 2
Annotation: Referát o čtvrtém, posledním dnu sjezdu čes. spisovatelů. Obsahuje shrnutí pěti projevů a sjezdový manifest.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 311, 31. 12., s. 3
Annotation: Medailon k jubileu 1. 1. 1954.
Article
9
by Čeňková, Jana, 1957-
Published Praha : Karolinum, 2011.
Obsah knihy
Annotation: Monografie se zabývá funkcí a koncepcemi čítanek ve výchovně vzdělávacích systémech v daném období, sleduje tematické a žánrové proměny...
Book
10
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 2
Annotation: O diskusi ministerského orgánu (DDR) 3. 10. s příspěvky J. Kopeckého, Fr. Götze a E. A. Saudka a o uctění Tylovy památky u jeho plzeňského...
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 61, 2013, č. 1, únor, s. 68-85
Annotation: Studie shrnuje různé podoby konceptualizace rané poválečné avantgardy. Zkoumá, jak se proměňovalo chápání atributů „expresionistické“...
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 10
Annotation: O konferenci pořádané divadelním oddělením Čs. - sovětského institutu s hlavním referátem J. Pokorného a diskusními příspěvky mj. E. F....
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 212, 3. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o vydání několika literárněvědných knih.
Article
14
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 4/5, s. 53
Annotation: Autor hodnotí literárněvědnou reflexi literatury pro mládež.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 26, 31. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o tryzně za J. Kvapila.
Article
16
by Hojda, Jan, 1974-
Published Praha - Podlesí : Dauphin, 2011.
Annotation: Monografie - upravená verze disertační práce ; - s částmi: Úvod; První část: Prolegomena k četbě Durychova díla očima teologické antropologie...
Book
17
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 4, s. 193-201
Annotation: Studie se zaměřuje na srovnání básnického a kritického díla Šaldova. Autor pak své myšlenky srovnává s přístupem Černého a Götze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 1, 1. 1., s. 5
Annotation: Biografická poznámka k jubileu 1. 1.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 41, 10. 10., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 53, 1946/1947, č. 9, červen 1947, s. 427-428
Annotation: Recenze.
Article