By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 74/75, s. 11-14
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 19, 2018, č. 9, s. 16-19
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 17).
Article
3
4
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
In: Samá studna. -- Zadní záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter
6
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2013, č. 53, s. 17
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěných básní Lepší člověk (s. 16-26).
Article
7
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2013, č. 51/52, s. 74
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u jejích povídek (deníkových záznamů) Dopisy (otištěny na s. 74-82).
Article
8
9
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 23, s. 9
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěných básní (s. 8-11).
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2006, č. 10, 12. 1., s. 5
Annotation: Článek o výstavě z tvorby čtyř autorek.
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 10, 13. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 4, 28. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 81, 7. 4., příl. Salon, č. 412, s. 2
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o Z. G. a několik jejích dosud nepublikovaných básní.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 8, Recenzní příloha, s. 21-24
Annotation: Soubor glos u básní začínajících autorů.
Article
15
In: Dekubity. -- s. [2]
Annotation: Krátká poznámka o autorovi básní.
Book Chapter
16
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2007, č. 30/31, s. 57
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u jejích básní otištěných na s. 56-59.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013/2014, č. 52/1, 16. 12. 2013, s. 14
Annotation: Poznámka o rozhlasovém pořadu věnovaném poezii Zuzany Gabrišové.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 51/52, 19. 12., s. 31
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o knize Zuzany Gabrišové.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 271, 21. 11., příl. Salon, č. 848, s. 7
Annotation: Anotace.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 7, 7. 4., s. 6
Annotation: Básně. Připojena biografická poznámka.
Article