By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Grossman, Jan, 1925-1993
Published Praha : Pražská scéna, 2000.
Annotation: Druhá část souboru teoretických, kritických, recenzních či příležitostných studií, článků a odpovědí na ankety (původní otištění...
Book
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 84, 8. 4., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 1, 1949/1950, č. 11, srpen 1950, s. 547-552
Annotation: Studie o vývoji českého divadelnictví po r. 1945.
Article