By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Můj otec Antonín Dvořák. -- S. 215-216
Annotation: Doslov skladatelova vnuka ke knize otcových vzpomínek, psaných v 50. letech a uspořádaných do částí: Společnou cestou (s. 13-90); Génius, člověk...
Book Chapter