By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
9
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 7, 1978, č. 16, s. 105-127
Annotation: Referát o politických příčínách procesu ve světle dokladů z archívu Piccolominiů v Zámrsku; s otištěním dvou dopisů Ascania Piccolominiho...
Article
10
11
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 213, 11. 9., s. 10
Annotation: Recenze obrazového životopisu: Galilei Galileo.
Article
12
In: Vlasť. -- Roč. 12, 1895/1896, č. 12, září 1896, s. 1247
Annotation: Sešit 5., rok 1895-1896, ročník 30., tiskem 11. Pořadatel: Tenora Richard. V Brně. Tiskem Papežské knihtiskárny Benediktinů Rajhradských. Nákladem:...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 1, 1. 1., s. 2
Annotation: Fejeton čerpající z pobytu ve Vyšším Brodě.
Article
14
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 2, únor, s. 57-64
Annotation: Referát přednesený na konferenci o jevištní technice, která probíhala ve dnech 27. 7. - 30. 7. 1959.
Article
15
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 8, 1957, č. 6, červen, s. 471-480
Annotation: Manifest epického divadla.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 152, 30. 6., s. [1], 4-5
Annotation: Projev uvádějící diskusi o tzv. Stalinových statích o jazyce, která proběhla na Filozofické fakultě UK.
Article
17
In: Hlas. -- Roč. 4, 1865, č. 22, 22. 1.
Annotation: Hlavním bodem programu schůze literárního odboru: Umělecká beseda, byla přednáška o G. G; přednesl Schulz Ferdinand.
Article
18
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 10/11, květen/červen 1989, s. 19
Annotation: Úryvek z pojednání Z. Kalisty a citát z díla N. Machiavelliho, zařazené při přiležitosti výročí autorova narození.
Article
19
In: Kavárna A.F.F.A. [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 1, 1. 3., s. [1]
Annotation: Úryvek z dopisu G. Galileiho, ve kterém autor odvolává výsledky svých poznatků, aby se vyhnul inkvizičním postihům. Text je zasazený do nového...
Article
20
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 33 (57), 2019, s. 121-142
Annotation: Recenzní studie reagující na některé závěry, k nimž došla L. Řezníková ve své monografii "Ad majorem evidentiam : literární reprezentace...
Article