By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2020, č. 1, s. 25
Annotation: Recenze na katalog a výstavu "Krásná kniha moravská", na které byly představeny moravské bibliofilie první poloviny 20. století.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 263-264
Annotation: Glosa o výstavě "Do Brna cesta široká" a v souvislosti s ní vydaném katalogu; bio-bibliografická poznámka o autorovi glosy připojena na s. 278.
Article
3
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2021, č. 1, s. 32-36
Annotation: Úvaha, která zazněla na online konferenci "Bibliofilie v českých zemích - kniha jako umělecké dílo", kterou pořádaly H. Glombová a R. Macháčková.
Article
4
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 24, 2021, č. 1, 30. 6., s. 128-130
Annotation: Recenze.
Article