By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 38, 17. 9., s. 14
Annotation: Zpráva o výstavě "Uč se moudrým býti! Orbis pictus v běhu věků", již uspořádaly Národní muzeum a Národní pedagogické muzeum.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 50, 2. 12., s. 9
Annotation: Článek o rozhlasových pořadech "Esej" a "Souzvuk", které budou věnovány sbírce básní A. Borziče "Západo-východní zrcadla" a Borzičově eseji,...
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Recenze.
Article
4
Annotation: Kolektivní česko-slovenská monografie přináší pohled na dílčí aspekty literární vědy, především v oblasti translatologie, přičemž navazuje...
Book
5
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 19, 5. 11.
Annotation: Básně; s datací "jaro 1995". Autor poznamenává, že básně psal pod vlivem Goethova "Západovýchodního dívánu".
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 21-29
Annotation: Esej o básnické reflexi odchodu do exilu v dílech českých autorů, kteří odešli z Československa po roce 1968: v souboru rukopisných textů I....
Article
8
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 2, s. 1-7
Annotation: Autor studie z hlediska analytické psychologie sleduje principy tvůrčí činnosti; na rozdíl od Freuda chce Jung umělce chápat z jeho tvorby a nikoli...
Article
9
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 8, 20. 2., s. 20
Annotation: Medailon J. Vrchlického.
Article
10
In: Faust. -- S. 32-43
Annotation: Doprovodný text k inscenaci Goethova "Fausta" pojednává o faustovské legendě ztvárňované v loutkovém divadle, též v českém prostředí; mj....
Book Chapter
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 53, 4. 3., s. 15
Annotation: Zpráva o rozšíření Stezky spisovatelů v Mariánských Lázních, která připomíná spisovatele se vztahem k tomuto městu, jako jsou V. Páral,...
Article
12
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 25. 1. 2015
Annotation: Ukázka z knihy "Překnížkováno: co čteme a kupujeme (2013)".
Article
13
14
by Surowska, Barbara L., 1939-
Published Warszawa : [Uniwersytet Warszawski], 2017.
Annotation: Sborník studií věnovaných německy píšícím spisovatelům; s bibliografickými odkazy a poznámkami uvedenými pod čarou v rámci každé jednotlivé...
Book
15
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 10
Annotation: Úvaha o životě a společenském vývoji na samém počátku 90. let 20. století, která byla roku 1991 publikována ve sborníku "Bítov : archy pro...
Article
16
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 222, 24. 9., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 30. 9. 2019
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a překladatelem R. Malým, mj. o dětské literatuře a překládání Goethova "Fausta".
Article
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 173, 6.-8. 9., příl. Ego!, roč. 5, č. 36, s. 22-24
Ego!. -- 6. 9. 2019
Annotation: Článek o Divadle pod Palmovkou.
Article
18
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 48, 27. 11. - 3. 12., příl. Perspektivy, č. 48, s. [7]
Annotation: Portrét teologa, publicisty, překladatele a organizátora exilového kulturního života V. Neuwirtha u příležitostí 20. výročí od jeho úmrtí.
Article
19
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 6, s. 43-50
Annotation: Portrét teologa, publicisty, překladatele a organizátora exilového kulturního života V. Neuwirtha u příležitosti 20. výročí od jeho úmrtí.
Article
20
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2017, č. 32, s. 124-125
Annotation: Vzpomínka na uměleckou dílnu Pandory v Chebu z června 2017, mj. zmíněna vazba J. W. von Goetha k městu.
Article