By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 73-76
Annotation: Kritická poznámka k memoárovému dílu Václava Černého; autor kritizuje Černého zaujatost vůči některým osobnostem (Růženě Grebeníčkové,...
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 9, listopad, s. 358-359
Annotation: Zpráva o instruktáži pořádané Ústředním ústavem pro další vzdělávání učitelů a školských pracovníků (Ládví u Prahy, 18.-21. 6....
Article
5
by Schulze Wessel, Martin, 1962-
Published Praha : Argo, 2018.
Annotation: Esejisticky zpracovaná monografie reflektuje společenské změny období Pražského jara jakožto důsledek postupného politicko-kulturního "tání"...
Book
6
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 53-58
Annotation: Článek o historii vědeckého výzkumu německé literatury v Česku v padesátých a šedesátých letech 20. století.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 1, 2. 1., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s bohemistou, germanistou a překladatelem M. Nekulou o F. Kafkovi a kafkovském bádání; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 21).
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 21, 14. 5., s. 23
Annotation: Medailon E. G. ke 100. výročí jeho narození.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 121, 25. 5., příl. Orientace, s. v
Annotation: Rozhovor o kafkovské konferenci.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 9, 3. 5., s. 17
Annotation: Ukázka ze studie, kterou vydá nakl. Galén.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 216, 14. 9., s. C10
Annotation: Reportáž o setkání středoevropských spisovatelů ve slovinské Vilenici. K článku je připojen rozhovor A. Horáčkové se slovinským spisovatelem...
Article
12
In: Vzpomínky 1945-1968. -- s. 165-169
Annotation: Doslov k druhému svazku pamětí, tvořenému z větší části přepisem rozhovorů E. G. s J. Grušou v 80. letech; s úvodní poznámkou obou dcer...
Book Chapter
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 60, 11. 3., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 66, 18. 3., s. 19
Annotation: Článek s citacemi z knihy o E. G.
Article
15
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 14, 2000, s. 168-171
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 10, 2003, č. 4, s. 640-641
Annotation: Recenze.
Article
17
by Cinger, František, 1956-
Published Praha : Erika, 2004.
Annotation: Soubor tří portrétů; s autorovým úvodem [Tři osudy - dvou spisovatelů a jednoho nakladatele - ...] (s. 7-8) a s portréty: O bolesti, protože...
Book
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 24, 14. 6., s. 6
Annotation: Recenze s mezititulky Zásluha o Kafku, Ve světě politiky, Židovství a komunistický kriminál.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 28, 10.-16. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 15, 2006, č. 33, 17. 8., s. 5
Annotation: Komentář k reakci Česka na přiznání G. Grasse k příslušnosti k 10. tankové divizi SS v roce 1944; připojen snímek z roku 1994 zachycující...
Article