By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 86, 11. 4., příl. Magazín, s. 25-28
Annotation: Článek o životě a tvorbě autora z okruhu pražské německé literatury G. Meyrinka.
Article
3
by Voldřichová Beránková, Eva, 1975-
Published Praha : Karolinum, 2012.
Annotation: Monografie mapuje literárněhistorický vývoj antického mýtu o Pygmalionovi, židovské legendy o Golemovi a beletristických zpracováních postdescartesovské...
Book
4
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 45, 11. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2006, č. 11, 14. 3., s. 29
Annotation: Článek o golemovských legendách.
Article
8
by Gailly, Stéphane
Published Paris : Université Val de Marne, École Doctorale Lettres, 2004.
Book
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 31, 7. 2., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 136, 11. 6., s. C10
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 193, 19. 8., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 32, 9. 8., s. 26
Annotation: Poznámka k vyd.
Article
15
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 10, 2001, č. 19, 10. 5., s. 12
Annotation: Recenze sborníku obsahujícího příspěvky mj. A. Sticha, J. Čermáka, K. Krolopa (o Goethových stopách v Čechách) a A. Wölla (o golemovské legendě).
Article
16
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 8, 2001, č. 7/8, 31. 6., s. 60-61
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. o studii S. Corduase z roku 1982 Golem, Robot, Švejk (in: Letní škola slovanských studií při Filozofické fakultě MU...
Article
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 31, 24. 8., s. 8
Annotation: Recenze souboru čtyř převyprávěných verzí o Golemovi (španělské, německé, polské a české).
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 181, 5. 8., s. C4
Annotation: Zpráva o zahájení níže zmíněné výstavy.
Article
19
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 151, 6. 8., s. 11
iHned.cz [online]. -- 6. 8. 2009
Annotation: Referát o výstavě.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 181, 5. 8., s. B5
Annotation: Referát o výstavě.
Article