By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 21. 1. 2017
Annotation: Glosa k diskuzi o verších J. Žáčka a požadavcích českých feministek.
Article
2
by Pazderský, Roman, 1988-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018.
Annotation: Monografie analyzuje styl historických publikací Jaroslava Golla a dospívá ke zpochybnění jeho tradovaného metodologického pozitivismu; doprovozeno...
Book
4
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Roč. 3, 2012, č. 1, s. 5-51
Annotation: Životopisná studie - formativní období historika V. Chaloupeckého od nástupu na pražskou univerzitu s úmyslem stát se básníkem, přes obrat...
Article
5
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 1, 1953, č. 1, 15. 4., s. 44-65
Annotation: Autorka sleduje souvislosti dialektického uvažování Zdeňka Nejedlého a snaží se ukázat komplexnost jeho způsobu přemýšlení. Nejedlý podle...
Article
6
In: Věstník České akademie věd a umění. -- ISSN 1802-5765. -- Roč. 61, 1952, č. 2, březen/duben, s. 21-33
Annotation: Studie o husitských satirických rukopisech.
Article
7
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 6, 1952, č. 8, 4. 10., s. 635-659
Annotation: Studie se věnuje vědeckým přístupům historiků od začátku 19. století (F. Palacký, J. Goll, J. Pekař, T. G. Masaryk, Z. Nejedlý), na nichž...
Article
8
In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, sv. 43, č. 1/2, 2003. -- ISSN 0323-0562. -- R. 2004, s. 270-279
Annotation: Recenzní poznámky k uvedeným titulům; se závěrečným seznamem prací, na něž je upozorňováno v textu, i některých dalších (s. 278-279).
Article
9
by Kučera, Martin, 1958-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2005.
Annotation: Monografie zaměřená na období první světové války v životě, myšlení a postojích J. P. vychází kromě publicistiky především z pramenů...
Book
10
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 103, 2005, č. 3, s. 713-714
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 19, 2005, No. 1, Fall, s. 1-8
Annotation: Studie o textech W. Catherové se soustředí na srovnání těchto textů s prózou B. Němcové Babička.
Article
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 5, 31. 1., s. 60-61
Annotation: Medailon malíře A. Slavíčka. Zmíněni: F. X. Šalda, odmítající Slavíčkovu tvorbu, a J. Goll jako adresát Slavíčkových dopisů.
Article
13
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 1, 2001, č. 1, s. 3-17
Annotation: Přehledová studie o polemikách vyvolaných Masarykovým textem Česká otázka. Zmíněni níže uvedení.
Article
14
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 4, 2004, č. 2, s. 121-137
Annotation: Studie o publicistice J. Durycha.
Article
16
Published Praha : Gallery, 2004.
Annotation: Katalog k výstavě, s uvedenými studiemi; s oddílem: Řekli o Slavíčkovi (s. 88-89), s výběrovou bibliografií, s kalendáriem.
Book
17
by Kazbunda, Karel, 1888-1982, Havel, Rudolf, 1911-1993
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2000.
Annotation: Závěrečný svazek monografie Stolice dějin na pražské universitě (části 1-3 v letech 1964 /SPN/, 1965 /SPN/ a 1968 /UK/), uzavřený autorem v...
Book
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 6, s. 444-460
Annotation: Studie o žánru lyrické poezie z hlediska jeho zapojování do domácích literárních tradic.
Article
19
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 74, 2005, s. 373-375
Annotation: Referát.
Article