By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 73-76
Annotation: Kritická poznámka k memoárovému dílu Václava Černého; autor kritizuje Černého zaujatost vůči některým osobnostem (Růženě Grebeníčkové,...
Article
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 4, s. 65-74
Annotation: Autor sleduje literárněvědné publikace vydané samizdatovou Edicí Expedice.
Article
4
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [96]-114
Annotation: Studie se zabývá prozaickou tvorbou Ladislava Dvořáka, hlavně souborem povídek "Šavle meče". Autorka se soustřeďuje na analýzu věcnosti ve...
Article
5
6
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 88-93
Annotation: Anotace knižních samizdatových novinek - bibliografický soupis titulů dosud vydaných v Edici Expedice obsahuje 20 položek - pro velký počet je...
Article
7
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 5. 11. 2015
Annotation: Medailon literární historičky, teoretičky, kritičky, překladatelky a editorky R. Grebeníčkové.
Article
8
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 1, leden, s. 24
Annotation: Článek kriticky hodnotí kvalitu doslovů, zaměřuje se především na doslov R. Grebeníčkové v novém vydání Její pastorkyně.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 17, 23. 4., s. 6
Annotation: Recenze, vyzdvihující zejména zařazení Sabinových statí o literatuře.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 8, 11. 1., s. 6
Annotation: Recenzní poznámka k edici Květy české poezie.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 6, červen, s. 268
Annotation: Recenze.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 5, 27. 2., s. 7
Annotation: O estetických a ideologických pojetích braku, mj. v pracích českých literárních vědců.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 91, 15. 4., s. 3
Annotation: Anotace na knihu "Básně" Františka Chládka.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 688-693
Annotation: Studie, vycházející z textu přednášky na konferenci česko-německých historiků v Praze (září 2004), nejprve naznačuje problematičnost pojmového...
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 7, 6. 4., s. 20
Annotation: Recenze (s citací z eseje R. Grebeníčkové).
Article
16
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 1, s. 191-206
Annotation: Recenze přecházející v rozsáhlejší zamyšlení nad problematikou tělesnosti a vnímání a jejich místem v životě člověka i společnosti.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 1-40
Annotation: Interpretace fonetické, resp. fonematické skladby jednoho Máchova verše na pozadí bohatě inspirovaného (filozofie, psychologie, lingvistika) konceptu...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 10, 17. 5., s. 16
Annotation: Mj. vzpomínka na spolupráci s R. Grebeníčkovou a překladatelkou O. Maškovou na inscenaci Fausta v Divadle na okraji.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 175-185
Annotation: Studie, interpretující text K. H. Máchy Pouť krkonošská v inspiraci poststrukturalistickými koncepty vztahu jazyka (řeči) a lidské zkušenosti,...
Article
20
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 16, 2006/2007, č. 5, 15. 1. 2007, s. 4
Annotation: O textu Z.V. Domácí zabíjačka (Babylon č. 4 z 18. 12. 2006); též o textech mj. P. Fidelia, P. Rezka, J. Lopatky, R. Grebeníčkové, A. Kosíka,...
Article