By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 22, 2018, č. 76, jaro, s. 28-30
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 17, 2018, č. 3, s. 62-63
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Fragment K. -- Roč. 5, 1991, č. 6, s. 153
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 73-75
Annotation: Recenze.
Article
5
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 27. 6. 2016
Annotation: Reportáž o literárním festivalu "Stretnutie", který se konal ve dnech 9. 6. až 12. 6. 2016 v Levoči, a úvaha o slovenských básnících, jejichž...
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 139, 15. 6., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk veršů z níže uvedené sbírky I. M. Jirouse.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 112, 15. 5., s. 8
Annotation: Fotografie z návštěvy I. M. Jirouse u E. J. Grocha v Úloži a zpráva o vydání sbírky.
Article
8
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 104, 30. 5., s. 11
iHned.cz [online]. -- 30. 5. 2013
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 9, 24. 2., příl. Nové knihy, s. 2
Annotation: Recenze v rubrice Čtenář dětských knih.
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 176, 30. 7., příl. Salon, č. 629, s. 6
Annotation: Poznámka o M. Jirousovi a E. J. Grochovi; otištěna báseň I. M. Jirouse Úloža, báseň E. J. Grocha Píšťalkár a fotografie obou přátel.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 44, 26. 10., s. 10
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu z básní E. Grocha v cyklu Svět poezie.
Article
12
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 17, 2007/2008, č. 9, 26. 5. 2008, Literární a výtvarná příloha, s. 1-2
Annotation: Rozhovor o slovenské kultuře a literatuře v době normalizace; s otištěným výběrem z básní O. P. Básně (s. 2). - Slovenskému disentu a undergroundu...
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 16, 2007, č. 8, 17. 4., s. 3
Annotation: Mj. o hře T. Stopparda, sbírkách M. Dudziakové a J. Bauerové, Rauvolfových překladech básní Eda Sanderse a slovenském básníku E. J. Grochovi.
Article
14
In: Slovenské listy. -- ISSN 1210-9118. -- Roč. 3, 1995, č. 3, marec/březen, s. 24-25
Annotation: Rozhovor s E. G. o profilu jeho košického vydavatelství Knižná diel'ňa Timotej, vydávajícího překladové tituly též v češtině.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 6, s. 445-460
Annotation: Studie se věnuje žánru pohádky pro děti. Autorka se soustřeďuje na žánrové rozlišení pohádek za účelem určení vlastností meditativní...
Article
16
In: Salve. -- ISSN 1213-6301. -- Roč. 27, 2017, č. 4, s. 173-174
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Fragment K. -- Roč. 5, 1991, č. 9, s. 12-15
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
18
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 26/27, 24. 6.-7. 7., s. 58-97
Annotation: Povídky, básně a komiks slovenských autorů; připojeny bio-bibliografické poznámky.
Article
19
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 3, s. 74-80
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 3, s. 74-80
Annotation: Recenze.
Article