By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 24, 29. 1., s. 8
Annotation: Sloupek o kapesní edici divadelních her V. Havla, které vydává Knihovna Václava Havla.
Article
2
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 108-113
Annotation: Recenze.
Article
3
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 173, 7.-9. 9., příl. Ego!, roč. 4, č. 36, s. 32-33
Ego!. -- 7. 9. 2018
Annotation: Článek se věnuje Divadlu na zábradlí u příležitosti zahájení 60. sezony působení této scény.
Article
5
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2017, č. [1], 28. 12., s. 82-83
Annotation: Článek o historii a současnosti Divadla Na zábradlí.
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 12, prosinec, příl. Divadlo a film, s. [1]-2
Annotation: Článek se věnuje dějinám Divadla na zábradlí u příležitosti 60. výročí jeho vzniku.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 295, 20. 12., s. 9
Annotation: Rozhovor s herečkou M. Málkovou, jejíž divadelní dráha byla spojena především s Divadlem Na zábradlí a Divadlem pod Palmovkou (Divadlem S. K....
Article
8
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 9. 9. 2013
Annotation: Kritický komentář k novému vedení Divadla Na zábradlí (ředitel P. Štědroň, umělecká šéfka D. Viceníková, kmenový režisér J. Mikulášek),...
Article
9
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 24. 9. 2014
Annotation: Soubor textů o J. Kolářovi, který zahrnuje esej Ludmily Vachtové "Stoletá koláž", úvahu V. Karlíka "Očitým svědkem" o deníkových záznamech...
Article
10
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 21. 5. 2015
Annotation: Soubor úryvků z textů J. Grossmana o české literatuře a divadelnictví.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 278, 30. 11., příl. Orientace, s. 20-21
Annotation: Esej o proměnách českého divadla a dramatu po roce 1989.
Article
12
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 162, 14. 7., s. 10
Lidovky.cz [online]. -- 15. 7. 2020
Annotation: Komentář k dění v Divadle Na zábradlí na samém počátku 90. let, kdy v divadle opět působil režisér J. Grossman a kdy se proti Grossmanovi...
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 17, 21. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o poctě F. Šrámkovi, kterou pořádalo Národní divadlo.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 141, 20. 6., s. 2
Annotation: Referát o třetím pracovním dnu sjezdu čes. spisovatelů. Obsahuje shrnutí tří projevů.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 6, 8. 1., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 3
Annotation: Ukázka dokladů o útocích marxistické kritiky na J. Grossmana ze sborníku Generace 45, který připravují redaktoři Mladé fronty z let 1945-1950.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 5. 3., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos; glosován též ohlas úmrtí B. Hrabala.
Article
18
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 41, 1997, č. 52, 14. 3., příl. HN na víkend, č. 11, s. 10
Annotation: Recenze šesti titulů nakladatelství Pražská scéna, z nichž některé přesahují teatrologický rámec; též o edičním programu nakladatelství.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 10, 6. 3., s. 1, 3
Annotation: Polemika s interpretacemi Halasova díla kritiků: J. Brabce (Květen, roč. II, č. 9, 10, roč. IV, č. 1), J. Grossmana (předmluva k Básním), F....
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 7, 13. 2., s. 5
Annotation: Polemika s reakcí F. Vrby na článek František Halas a mladá česká poesie.
Article