By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 6. 12. 2015
Annotation: Rozhovor s I. Denčevovou, spoluautorkou knihy "Rozděleni železnou oponou"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, červenec, č. 6, s. 27-28
Annotation: Článek o zřízení a poslání Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v Německu.
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8.-28. 1., s. 13-16
Annotation: Fejeton o lidskosti a blízkosti s myšlenkami např. J. Gruši a V. Havla a o trapných situacích spojených s příslušníky Státní bezpečnosti.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 33, 8. 2., příl. Orientace, s. 24
Annotation: Zpráva o výstavě "Naše slabikáře. Historie a současnost", jež probíhá v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 16, 4. 10., s. 8
Annotation: Zpráva z vernisáže výstavy o životě a díle J. Gruši.
Article
7
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 211, 11. 9., s. 2
Annotation: Glosa o výstavě věnované básníkovi J. Grušovi v Moravské zemské knihovně.
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 24, 21. 11., s. 6-7
Annotation: Esej o reflexi tzv. normalizace v literárních dílech 70. a 80. let (na příkladu románů "Mladý muž a bílá velryba" V. Párala, "Dotazník aneb...
Article
9
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 15. 11. 2018
Annotation: Medailon k výročí nedožitých osmdesátých narozenin J. Gruši.
Article
10
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 10, 18. 10., s. 380
Annotation: Biografické poznámky.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 286, 10. 12., s. 9
Annotation: Článek o osobnosti a literární tvorbě spisovatele a diplomata J. Gruši - a o jeho připravovaných sebraných spisech, jejichž editorem je D. Dobiáš.
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 8, 30. 5.- 20. 6., s. 5-6
Annotation: Zpráva informující o zásazích proti signatářům a sympatizantům Charty 77 v souvislosti s návštěvou L. Brežněva v Československu. Bylo provedeno...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 8, 30. 5.-20. 6., s. 7
Annotation: Otevřený dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR, Jánu Feješovi, v němž mluvčí Charty 77 požadují okamžité propuštění J. Gruši a P. Roubala,...
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 10, 1. 7.- 11. 9., s. 33
Annotation: Zpráva o domovních a nezákonných osobních prohlídkách u P. Kohouta a V. Havla v souvislosti s vyšetřováním J. Gruši. U V. Havla byla dokonce...
Article
15
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 8, s. 56
Annotation: Článek se věnuje obsahu nového čísla časopisu "Acta" (č. 3-4/1987).
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 9, 20.- 30. 6., s. 5
Annotation: Zpráva o návštěvě V. Havla, L. Vaculíka a K. Sidona u předsedy Svazu českých spisovatelů kvůli věznění J. Gruši za jeho román "Dotazník"....
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 10, 1. 7.-11. 9., s. 18
Annotation: Dopis britskému ministerskému předsedovi a předsedovi Labour Party J. Callaghanovi o případu a zatčení J. Gruši, který je souzen za obsah svého...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 17-18
Annotation: Dopis ve formě úvahy reaguje na Vaculíkův fejeton "Poznámky o statečnosti", s nímž nesouhlasí. Vaculík ve svém fejetonu uvažuje o disidentství...
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 23-24
Annotation: Soupis reakcí na fejeton L. Vaculíka a na text P. Pitharta "Bedra některých". Do reakcí se zapojil V. Havel, J. Gruša, L. Dobrovský. Text fejetonu...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 6, 11.-21. 4., s. 13
Annotation: Krátká zpráva, kterou doprovází soupis šestnácti textů, v nichž jejich autoři, někteří i opakovaně (např. V. Havel, J. Gruša a L. Dobrovský),...
Article