By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vavřín zelený i zlatý '03. -- s. 3
Annotation: Úvod k osmé ročence plzeňského Kruhu přátel knižní kultury připomínající kulatá životní jubilea spisovatelů (žijících po 5 letech,...
Book Chapter
2
In: Vavřín zelený i zlatý '00. -- s. [III]
Annotation: Úvod k ročence plzeňského Kruhu přátel knižní kultury připomínající kulatá životní jubilea spisovatelů, jimž jejich básničtí přátelé...
Book Chapter
3
In: Vavřín zelený i zlatý '01. -- s. 3
Annotation: Úvod k ročence plzeňského Kruhu přátel knižní kultury připomínající kulatá životní jubilea spisovatelů, jimž jejich básničtí přátelé...
Book Chapter
4
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 29, 1994, s. 253-254
Annotation: Stať doplňující jubilejní medailóny V. S. k jeho šedesátinám (Kasl Bohumil, MZK, sv. 10, 1974, s. 192-196, s úplnou bibliografií V. S. do roku...
Article
5
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 246, 20. 10., s. 5
Annotation: O profesoru dr. Václavu Spěváčkovi, který s Josefem Gruberem připravil amerlingovskou bibliografii, která obsahuje 1725 položek; {Spěváček Václav,...
Article
6
In: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. -- ISSN 0862-5417. -- Roč. 23, 1986, č. 4, s. 292
Annotation: O sbírce básnických dedikací, shromážděné publicistou: Gruber Josef (obsahuje např. 160 básní dedikovaných Máchovi); Mácha Karel Hynek.
Article
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 1, 1997, č. 1, březen, s. 42-43
Annotation: O bibliofilské ročence, v níž jsou připomínána jubilea spisovatelů prostřednictvím dedikačních básní a epigramů.
Article
8
In: Vavřín zelený i zlatý. -- S. 3
Annotation: Úvod k souboru dedikačních veršů ze sbírky J. Grubera (Kruh přátel knižní kultury v Plzni), připomínající životní výročí českých spisovatelů...
Book Chapter
9
In: Podřipan. -- Roč. 27, 1896, č. 2, 10. 1., s. 2
Annotation: ..."Obzor Národohospodářský" redakcí: Gruber Josef počal vycházet nákladem: Otto J.
Article
10
In: Národní listy. -- Roč. 36, 1896, č. 223, 14. 8., s. 4
Annotation: Časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálně politickým. Rediguje Gruber Josef. Roč. 1.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 8, 2009, č. 12, prosinec, s. 24
Annotation: Nekrolog.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 7, 2008, č. 5, květen, s. 25
Annotation: Medailon k osmdesátinám J. Grubera.
Article
13
In: Vavřín zelený i zlatý '05. -- s. 3
Annotation: Úvod k desáté ročence plzeňského Kruhu přátel knižní kultury připomínající kulatá životní jubilea spisovatelů (žijících po 5 letech,...
Book Chapter
14
In: Vavřín zelený i zlatý '99. -- s. [III]
Annotation: Úvod k ročence plzeňského Kruhu přátel knižní kultury připomínající kulatá životní jubilea spisovatelů, jimž jejich básničtí přátelé...
Book Chapter
15
In: Vavřín zelený i zlatý '98. -- s. [III]
Annotation: Úvod k ročence plzeňského Kruhu přátel knižní kultury připomínající kulatá životní jubilea spisovatelů, jimž jejich básničtí přátelé...
Book Chapter
16
In: Vavřín zelený i zlatý '02. -- s. 3
Annotation: Úvod k sedmé ročence plzeňského Kruhu přátel knižní kultury připomínající kulatá životní jubilea spisovatelů (žijících po 5 letech,...
Book Chapter
17
In: Vavřín zelený i zlatý '04. -- s. 3
Annotation: Úvod k deváté ročence plzeňského Kruhu přátel knižní kultury připomínající kulatá životní jubilea spisovatelů (žijících po 5 letech,...
Book Chapter