By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 131, prosinec, Literární příl., č. 6, s. vii
Annotation: Článek o antiutopických románech "Velkovýroba ctnosti" J. Haussmanna a "Továrna na Absolutno" K. Čapka; připojena biografická poznámka.
Article
2
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 12, prosinec, zadní obálka
Annotation: Soubor anotací literární publicistiky, mj. textů Z. Vavříka, V. V. Hnízda, J. Růžičky a A. Hájkové.
Article
3
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 14, 2000, č. 1, jaro, s. 19-20
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Kurýr. -- R. 2008, č. 29, 1. 10., s. 4
Annotation: Soubor glos k níže zmíněnému dokumentu, zejm. odkazy na dříve publikované články v Kurýru.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 64, 2013/2014, č. 2, s. 92-93
Annotation: Nekrolog k úmrtí A. Hájkové 23. 4. 2013.
Article
6
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 46, 2013, č. 3, s. 46-47
Annotation: Nekrolog o A. H. (zemřela 23. 4. 2013).
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 6, červen, s. 277-278
Annotation: Recenze sborníku Vyšší školy pedagogické v Brně.
Article
8
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 34, 1986, č. 3, červen, s. 471
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Kalendář [samizdat]. -- R. 1987, s. 17-31
Annotation: Literárněhistorický portrét K. Poláčka. Autor pojednává Poláčkovu rozkročennost mezi žurnalistikou a literaturou, podrobně se zabývá jeho...
Article
10
Published Opava : Slezské muzeum : Památník Petra Bezruče, 1989.
Annotation: Bezručova Opava; s příspěvky: Pfeffer Vladimír, Úvodem; Svoboda Jiří, Čtyřicet let literatury v Severomoravském kraji a aktuální problémy...
Book
11
Published Opava : Slezské muzeum, 1982.
Annotation: Bezručova Opava; s příspěvky: Kudělka Viktor, Vývoj a proměny české dramatiky v letech 1945-1981 (s. 5-17); Königsmark Václav, Adaptace v současném...
Book
12
Published Praha : Čs. spisovatel, 1983.
Annotation: Sborník studií vydaný k nedožitým 80. narozeninám J. F. obsahuje v oddílu prvním stati: Blahynka Milan, S verši v levé kapse kabátu (Julius...
Book
13
Published Praha : Čs. spisovatel, 1987.
Annotation: Soubor studií kolektivu pracovníků ÚČSL, s kapitolami: Pešta Pavel, Začátky (s. 21-43); Vlašín Štěpán, Třicátá léta (s. 44-82); Bartůšková...
Book
14
Published Opava : Slezské muzeum : Památník Petra Bezruče, 1983.
Annotation: Bezručova Opava; výběr z referátů a diskusních příspěvků přednesených na konferenci pořádané Slezským muzeem - Památníkem P. Bezruče...
Book
15
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 5, 2001, č. 3/4, s. 204
Annotation: Recenze; též o dalších titulech poláčkovské literatury.
Article
16
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 4, 2000, č. 3, s. 133-134
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 32, 2. 8., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 252, 29. 10., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 9, listopad, Recenzní příloha, s. XI-XII
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 182, 7. 8., s. 16
Annotation: Recenze.
Article