By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 122-123
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 48-55
Annotation: Rozhovor s básnířkou, prozaičkou a klasickou filoložkou S. Fischerovou; připojena bio-bibliografická poznmámka.
Article
4
5
6
In: Zrcadlo : Neperiodický zpravodaj Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot [samizdat]. -- Č. 3, 1990, leden, s. 32-38
Annotation: Filozofická úvaha na téma převzaté z Hölderlinovy básně; připojena báseň F. Hölderlina.
Article
7
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 9, s. 6
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o I. Chvatíkovi doprovázející otisk jeho překladů básní německých klasiků (Není slovo není věc (čtyři překlady),...
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 23, 2012, č. 2, s. 108-120
Annotation: Rozhovor; s připojenou bio-bibliografickou poznámkou o A. B.
Article
9
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 15, 2005, č. 32, s. 39-54
Annotation: Studie, věnující se především Benjaminovu ranému textu Dvě básně Friedricha Hölderlina, vztahům mezi pojmy "báseň", "básněné" a "život",...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 1, 12. 1., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 1-40
Annotation: Interpretace fonetické, resp. fonematické skladby jednoho Máchova verše na pozadí bohatě inspirovaného (filozofie, psychologie, lingvistika) konceptu...
Article
12
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 33, s. 147-160
Annotation: Studie, zabývající se Benjaminovou interpretací poezie F. Hölderlina, resp. Benjaminovým estetickým konceptem, který z dané interpretace vyvstává.
Article
13
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 37, 1992, č. 4, s. 136-144
Annotation: Článek o básnických překladech I. Blatného z francouzštiny, angličtiny a němčiny; s rozborem otištěných překladů básní R. M. Rilka a F....
Article
14
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 27, 1990, č. 2, s. 68-75
Annotation: K otištěnému výboru z Blatného překladů básní: Rilke Rainer Maria, Hölderlin Friedrich (souběžně s originálním zněním, s. 76-79).
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 5, 2. 2., s. 10-11
Annotation: Recenze týkající se též překladu.
Article
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 31, 19. 8., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 20, 2010, č. 41, s. 30-41
Annotation: Studie k pojetí řeči a jazyka a vztahu básnické tvorby a filosofického myšlení v názorech M. Heideggera a S. Kiekegaarda; mj. k Heideggerově...
Article
18
In: Tvář. -- Roč. 2, 1965, č. 1, leden, s. 18-23
Annotation: O kategoriích bytí a času, zejména v díle Friedricha Hölderlina.
Article
19
by Berkovskij, Naum Jakovlevič, 1901-1972
Published Praha : Odeon, 1976.
Annotation: Monografie s kapitolami Romantika v Německu, její povaha, zámysly a osudy, Novalis, Tieck, Hölderlin, Arnim, Brentano, Kleist a E. T. A. Hoffmann.
Book
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 1. 11., s. 16-17
Annotation: Esej; mj. zmíněni uvedení autoři.
Article