By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 109, 28. 10., s. 116-121
Annotation: Esej o vzniku první republiky, postavení T. G. Masaryka v tehdejší nacionalistické společnosti demytizuje postavu podnikatele T. Bati, stejně jako...
Article
2
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 19. 3. 2012
Annotation: Článek o Haškově Švejkovi a zejména revize tvrzení J. Chalupeckého o tom, že Švejk není nijak fyziologicky popsán - je, ale podle autora to...
Article
3
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 13, 1992, s. [41]-[42]
Annotation: Glosa k zdráhavosti spisovatelů, redaktorů či překladatelů při používání vulgarismů v jejich textech, a to zejména, jde-li o překlady, přičemž...
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 49, 27. 2., příl. City Dnes, č. 2, únor/březen, s. [2]-[6]
Annotation: Článek přibližuje historii tří významných knihkupectví (Dům knihy Kanzelsberger, Academia, Fišer); připojena anketa (s. 3, 5).
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 3, s. 63-77
Annotation: Studie se skládá z interpretací dvou irských divadelních inscenací založených na českých textech. Rozebírána je "Bílá nemoc" K. Čapka (1941)...
Article
6
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 24. 1. 2009
Annotation: Článek o satirické plastice "Divadlo Entropa" D. Černého s přihlédnutím k tradici mystifikace v literatuře.
Article
7
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 6. 2016
Annotation: Zpráva o podpoře udělené Radou Státního fondu kinematografie filmovým projektům, včetně adaptace "Osudů dobrého vojáka Švejka" J. Haška.
Article
8
online
In: Čítárny [online]. -- 29. 4. 2018
Annotation: Článek se zabývá literární postavou Josefa Švejka; připojena ukázka a dvě videa z filmu "Dobrý voják Švejk".
Article
9
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 114-119
Annotation: Esej, v němž se autorka snaží, opírajíce se rovněž o postavu F. Kafky, jeho literární dílo a pokřivený obraz, který v české společnosti...
Article
10
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 30. 1. 2011
Annotation: Článek stručně představuje osobnost a dílo J. Haška.
Article
11
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 5, prosinec 1988, s. 8-11
Annotation: Příspěvek do dobových polemik o literárním díle M. Kundery. Autor nesouhlasí s některými krirtickými výtkami a zvláště pak tónem vybraných...
Article
12
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2017, č. 2/3, s. 7-12
Annotation: Studie na příkladech úryvků z originálů i překladů textů literárních děl ukazuje problematiku překladu oslovení s expresivním zabarvením.
Article
13
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 7, 15. 5., s. 1
Annotation: Zpráva informuje o oblíbenosti Švejka mezi ruskými čtenáři. Následuje krátká charakteristika Haškova díla.
Article
14
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 83, 14. 8., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o překladu knihy do italštiny.
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 175, 30. 11., s. 4
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 312, 30. 12., s. 2
Annotation: Anotace na nové vydání Haškova Dobrého vojáka Švejka s ilustracemi Josefa Lady.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 21, 26. 1., s. 3
Annotation: Zpráva o dramatickém pásmu o 11 obrazech, sestaveném, režírovaném a hraném Fr. Klikou v Alhambře od 25. 1. 1954.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 66, 19. 3., s. 1
Annotation: O loutkovém filmu J. Trnky.
Article
19
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 41
Annotation: Autor uvádí do kontextu Švejkovy citáty o rakouské armádě a skutečné c.k. rozkazy.
Article
20
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 10, říjen, s. 477-480
Annotation: Recenze kyjevské inscenace Osudů dobrého vojáka Švejka. Následuje stať režiséra inscenace a současně herce švejkovské postavy, který komentuje...
Article