By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 11
Annotation: Zpráva z předávání Ceny Václava Buriana Olomouc, v rámci něhož vedle M. Habaje, C. Hülmbauerové a A. Jagodzińského (A. Michnika) vystoupil...
Article
2
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 9, 2013, č. 1, s. 46
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o překladatelce ukázky Sado (s. 39-45) z knihy M. Habaje. Otištěno bilingvně.
Article
3
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 12, 2005, č. 3, s. 28-29
Annotation: Dvě slovníková hesla.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 2, s. 167-168
Annotation: Referát o konferenci při příležitosti osmdesátých narozenin slovenského literárního vědce V. Petríka.
Article
5
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 8, s. 62-64
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 50, 2015, č. 4, s. 42-47
Annotation: Kritická studie knihy M. Habaje.
Article
7
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 3, 2020, č. 2, s. 182-184
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 4, s. 150-153
Annotation: Článek o literární tvorbě tří slovenských básníků: M. Habaja, K. Kucbelové a V. Nádaskaye.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 441-462
Annotation: Studie o konstruování lyrického subjektu ve slovenské experimentální poezii P. Macsovszkého a M. Habaje. Metodologický autorka studie vychází...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 5, s. 403-404
Annotation: Referát o česko-slovenském kolokviu nad níže zmíněnými knihami.
Article
11
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 1, s. 141
Annotation: Úvaha o básni M. Habaja "List developerovi".
Article
12
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 16, 2007, č. 1, s. 99-102
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 49, 2014, č. 9/10, s. 44-48
Annotation: Dvě recenze na stejnou knihu.
Article
14
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 26/27, 24. 6.-7. 7., s. 98-100
Annotation: Rozhovor s literárním historikem L. Machalou o slovenské literatuře a o překladech slovenské literatury do češtiny; připojena bio-bibliografická...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 186
Annotation: Anotace.
Article
16
17
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 359-364
Annotation: Recenze.
Article
19
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 25. 12. 2015
Annotation: Anketa. Vybraní literární kritici odpovídají na otázku, co z tuzemských či zahraničních beletristických děl vydaných během uplynulých dvanácti...
Article