By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 23, 7. 11., s. 4
Annotation: Rozhovor s polským literárním kritikem a aktivistou, překladatelem a esejistou G. Jankowiczem, mj. o "Festiwalu Conrada", jehož je Jankowicz programovým...
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 288, 10. 12., příl. Kavárna, s. F1-F2
Annotation: Portrét H. Arendtové.
Article
3
4
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2004, č. 41/42, s. 88-101
Annotation: Studie mapující dění v Surrealistické skupině v Československu v letech 1980-1989 na základě zápisů ze schůzek; zmíněni níže uvedení.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 508-518
Annotation: Studie o vzniku a vývoji hermeneutického myšlení. Autor vychází z četby Platónova dialogu Ión a rozděluje přitom vývoj hermeneutiky do dvou...
Article
6
7
by Blecha, Ivan, 1957-
Published Praha : Triton, 2007.
Annotation: S Úvodem (s. 9-10) a s kapitolami: Problémový a historický kontext; Metodická ujasnění; Fenomenologie přirozené zkušenosti (mj. s podkapitolami:...
Book
8
In: Litteraria Pragensia. -- ISSN 0862-8424. -- Roč. 16, 2006, č. 32, prosinec 2007, s. 58-73
Annotation: Úvaha o povaze estetické zkušenosti, o možnostech jejího narativního vysvětlování.
Article
9
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2008, č. 55/56, s. 136-147
Annotation: Studie k postmodernímu myšlení a psychoanalýze; teorie postmodernismu ve vztahu k moderně, estetická, filosofická a společenská diskuse o modernosti...
Article
10
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 2, s. 43-46
Annotation: Glosa k diskusi mezi J.-F. Lyotardem, stoupencem postmoderního myšlení, a Jürgenem Habermasem, kritikem postmodenismu a autorem koncepce moderny jako...
Article
11
by Kraus, Jiří, 1935-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2008.
Annotation: S oddíly: Jazyk a komunikace ve světě médií (s. 7-23); Význam - reprezentace - sdělení (s. 25-56); Jazyk a média (s. 59-91, mj. s kapitolou: Jazyk...
Book
12
Annotation: Kolektivní monografie nabízí pokus o porozumění tomu, jak tradice obecně fungují a jak se proměňují; monografie je výsledkem týmové práce...
Book
13
by Střítecký, Jaroslav, 1941-
Published Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017.
online
DOI
Annotation: Soubor českých, německých a anglických studií; v jádru souboru stojí texty pojednávající o W. Diltheyovi, dále obsahuje texty inspirované...
Book
14
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 19, 2016, č. 1, 15. 4., s. 54-64
Annotation: Studie o vztahu budovy (místa), ve které(m) probíhá děj konkrétního divadelního představení (inscenace), a fiktivním prostorem, který je dějištěm...
Article
15
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 24, 2008, č. 6, 15. 6., příl. Host do školy, č. 2/2008, s. 10-14
Annotation: Studie, v níž se autor pokouší definovat středoevropskou kulturu čtení. Důležitou roli při její konstituci dle něj sehrálo rakousko-uherské...
Article
16
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 12, 2003, č. 2, s. 180-185
Annotation: Úvaha, vycházející z interpretace postojů a myšlení J. Habermase a J. Derridy.
Article