By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 71, 1992, č. 9, s. 524
Annotation: Úvaha nad knihami I. Lesného Zpráva o nemocech mocných, Zpráva o nemocech J. V. Stalina (za spolupráce: Hajčík Gustav, Ryšánková Jarmila), Zpráva...
Article
2
Published Plzeň : Pedagogická fakulta, 1987.
Annotation: Mj. s příspěvky: Krčmová Marie, Argot jako prostředek umělecké stylizace (s. 106-116), analýza románu: Těsnohlídek Rudolf, Vrba zelená, 1925);...
Book
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 5, 27. 1., s. 40
Annotation: Recenze; zejm. k historickým údajům v knize.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 35, 1979, č. 274, 20. 11., s. 4
Annotation: Recenzní přehled.
Article
5
In: Generace. -- s. 329-331
Annotation: Doslov.
Book Chapter
6
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1980, podzim, s. 23
Annotation: Překladatel o českém vydání románu V. Bednára.
Article
7
In: Generace. -- s. 807-811
Annotation: Doslov.
Book Chapter
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 26, 1961, č. 18, 4. 5., s. 426-427
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1961, č. 1, 5. 1., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Co zbylo z recenzenta. -- ISBN 80-902024-2-X. -- S. 104-110
Annotation: Recenze uvedených knih; přetištěno z: Plamen 6, 1964, č. 6, s. 145-148.
Book Chapter
11
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [9], 1962, listopad/prosinec, s. 6
Annotation: Anotace stejnojmenné prózy (přel. G. Hajčík a Z. Koňák, Praha : Československý spisovatel, 1962).
Article
12
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [11], 1964, říjen/listopad/prosinec, s. 16-18
Annotation: Přehledná charakteristika trojice děl slovenských děl, přeložených do češtiny a vydávaných v roce 1964 nakladatelstvím Československý spisovatel:...
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [12], 1965, duben/květen/červen, s. 8
Annotation: Poznámka ke stejnojmenné próze L. Mňačka (přel. G. Hajčík, Praha : Československý spisovatel, 1965) doplněná citací autorova komentáře....
Article
14
In: Pro a proti '63. -- S. 133-137
Annotation: Recenze reportážní prózy L. Mňačka, jejímž tématem je mimo jiné kritika období stalinismu. Recenzent oceňuje "pružnost" autorem zvoleného...
Article
15
In: Pro a proti '62. -- S. 40-46
Annotation: Próza V. Mináče je východiskem úvahy o podobách a možnostech románu, který byl jakožto žánr poznamenán schematismem předchozí dekády (proto...
Article