By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 101, 30. 4., příl. Orientace, s. 27
Annotation: Rozhovor s divadelním režisérem, mj. o hře I. Prachaře Domov je u nás, J. Grossmanovi, B. Brechtovi a J. Werichovi; s biografickou poznámkou.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 80, 1965, č. 29, 3. 2., s. 3
Annotation: Referát.
Article
3
In: ROK. -- ISSN 0862-6375. -- Roč. 4, 1993, č. 1
Annotation: Monotematické číslo, věnované L. K., s příspěvky: Kožmín Zdeněk, Odkudsi kdesi kamsi kroužení (s. 18-22); Šlosar Dušan, Čím je posedlý...
Article
4
Published Praha : Divadelní ústav : Divadelní fakulta AMU : Divadelní a reklamní agentura Elekta : Nakladatelství Pražská scéna, 1996.
Annotation: Sborník ze setkání uspořádaného Divadelním ústavem a Divadelní fakultou AMU 14. a 15. října 1995 k nedožitým sedmdesátinám J. Grossmana,...
Book
5
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 1, 1955/1956, č. 8, 8. 4. 1956, s. 252-253
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 4, duben, s. 186-187
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
7
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 3, březen, s. 210-216
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 4, duben, s. 314-319
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 8, 1957, č. 2, únor, s. 117-124
Annotation: Studie o divadelních inscenacích her J. K. Tyla, které byly na repertoáru českých divadel v roce 1956.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 24, 8. 6. 1960, s. 3
Annotation: Referát o divadelním festivalu jihomoravských divadel, který se konal v Uherském Hradišti ve dnech 15. 5. - 20. 5. 1960.
Article
11
online
In: O divadle [samizdat]. -- Č. 1, 1986, červenec, s. 107-116
Annotation: Kritika nového nastudování Ibsenovy hry: Nepřítel lidu prováděné v Mahenově divadle. Uhde nejprve poukazuje na obsahové nedostatky hry a lituje,...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 17, 29. 3. 1961, s. 8
Annotation: Referát o aktuálních inscenacích ve Slováckém divadle.
Article
13
by Zdráhal, Dušan, 1972-
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2016.
Annotation: Druhý díl monografie Režijní profil Aloise Hajdy II. je věnován tvorbě této významné osobnosti českého divadla druhé poloviny 20. století;...
Book
14
by Zdráhal, Dušan, 1972-
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013.
Annotation: První díl dvousvazkové monografie mapuje uměleckou tvorbu významné osobnosti moderního českého divadlo, a to od absolutoria na JAMU až po rok...
Book
15
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-288-4. -- Sv. 19, 2017, s. 3-10
Annotation: Studie.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 205, 4. 9., s. 7
Annotation: Rozhovor s muzikologem I. Medkem o multioborovém Sdružení Q.
Article
17
by Mareček, Luboš, 1968-
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2019.
Annotation: Biografie brněnské divadelní herečky V. Fialové od její cesty k divadlu přes úspěšné období 60. let a normalizační stagnaci až po návrat...
Book
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 14, 18. 1., s. 9
Annotation: Článek o televizní inscenaci "Josefina" (z roku 1968, 1973).
Article
19
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 34, 2021, č. 107, 11. 5., s. 7
Lidovky.cz [online]. -- 11. 5. 2021
Annotation: Nekrolog divadelního režiséra A. Hajdy.
Article
20
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 19, 2016, č. 2, 15. 10., s. 142-145
Annotation: Recenze.
Article