By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- R. 2006, č. 3/4, [léto], s. 11-12
Annotation: O historii ceny udělované 1995; s otištěním esejů laureátů (s. 13-29) a se souborem medailonů laureátů.
Article
2
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1966, č. 45, 3. 11., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 7, 20.-26. 2., s. 4
Annotation: O díle D. T.; též o připravovaných vybraných spisech v bratislavském nakladatelství Archa (21 svazek, editor Hamada Milan).
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 1, únor, s. 131-136
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 47, 2012, č. 4, s. 20-24
Annotation: Recenze. Paralelně s recenzí Zoltána Rédeye.
Article
7
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. 7, 2003, č. 11, listopad, s. 53-54
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 1, s. 60-72
Annotation: Úvaha k problematice výkladu slovenské poezie šedesátých let 20. století, mj. k dobové literárněvědné teorii (K. Kosík, J. Mukařovský, J....
Article
9
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 2, 1967, č. 10, 15. 12., s. 785-786
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 21, 27. 5., s. 4
Annotation: O nedostatečném vydávání knižních souborů literárních kritik; též o knize M. Hamady.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 5, s. 435-441
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněné konferenci; blok příspěvků uvozen redakční poznámkou na s. 409.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 104-106
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 6, 1968, č. 2, 11. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
14
Published Brno : Státní vědecká knihovna, 1991.
Annotation: Soubor medailónů uvádí esej: Ponická Hana, Kto si čo zvolí (s. 6-12) a studie: Bžoch Jozef, Náčrt dějin slovenské literatury 1945-1990 (s....
Book
15
In: Scriptum. -- Sv. 15, 1995, březen, s. 45-51
Annotation: Přispěli mj. Trefulka Jan, Rut Přemysl, Hatala Marián, Hamada Milan, Valušek Rostislav.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 371-385
Annotation: Studie rekonstruuje literární polemiku mezi spisovatelem a esejistou V. Mináčem a literárním kritikem M. Hamadou (emblematickou událost slovenského...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 3, s. 334-339
Annotation: Studie k otázkám adekvátnosti literárněvědné terminologie literárnímu procesu, zejm. k pojmu literárního směru, navazuje na diskusi o literární...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 1, s. 65-77
Annotation: Rozborová studie podrobně analyzující a srovnávající básnickou sbírku Príťažlivost M. Válka s jejím českým překladem M. Červenky (mj....
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 2, s. 96-114; č. 3, s. 231-243; č. 4, s. 306-318
Annotation: Studie o změnách slovenské literární kritiky v období 1965-1970 vychází z tehdejších polemik a využívá teorii polí P. Bourdieua.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 6, s. 528-531
Annotation: Portrét M. Hamady. Příspěvek pronesený 12. 9. 2013 v KC Dunaj v Bratislavě u příležitosti 80. narozenin M. Hamady.
Article