By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 5. 12. 2019
Annotation: Recenze. Zmíněna též recenze T. Šnellerové "Osiřelá poezie", publikovaná v internetovém časopise Bubínek Revolveru 21. 10. 2019 a v Revolver...
Article
2
In: Zanechané listy. -- ISBN 978-80-7215-588-0. -- S. 307-400
Annotation: Komentář textu se věnuje stavu autorových rukopisů a strojopisů a popisuje principy ediční práce.
Book Chapter
3
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 29. 5. 2016
Annotation: Zpráva mj. o předání Ceny Toma Stopparda P. Holmanovi a o výstavě koláží J. Hanče.
Article
4
6
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 137-170
Bubínek Revolveru [online]. -- 17. 12. 2018
Annotation: Studie o překladech a recepci díla F. Kafky v Čechách v letech 1948-1963, v níž v souvislosti s objevem překladů některých jeho děl od J. Hanče...
Article
7
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 171-[180]
Annotation: Pojednání o strojopisech překladů díla F. Kafky od J. Hanče.
Article
8
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 181-184
Annotation: Článek porovnávající překlady díla F. Kafky od P. Eisnera, V. Kafky, J. Stromšíka, J. Čermáka a J. Hanče.
Article
10
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 16. 6. 2016
Annotation: Projev zahajující "Konferenci Jan Lopatka", která proběhla ve dnech 8. 6. a 9. 6. 2016.
Article
12
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 10. 10. 2016
Annotation: Úryvek z eseje P. Jindry o J. Hančovi a text V. Karlíka o pomníku "Cesta Jana Hanče".
Article
13
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 7. 11. 2016
Annotation: Projev proslovený u příležitosti odhalení pomníku "Cesta Jana Hanče", který vytvořil V. Karlík.
Article
14
by Hanč, Jan, 1916-1963
Published Praha : Torst, 2019.
Annotation: Soubor odeslaných i neodeslaných dopisů tvoří svébytný autorský literární žánr na pomezí eseje a korespondence, jejímž obsahem jsou nejen...
Book
15
In: Zanechané listy. -- ISBN 978-80-7215-588-0. -- S. 9-10
Annotation: Předmluva objasňuje autorovu metodu tvorby dopisů, její účel a smysl.
Book Chapter
16
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 9. 10. 2017
Annotation: Vzpomínka na literárního kritika J. Lopatku, jež byla roku 1994 publikována v Revolver Revue č. 26 v rámci bloku textů o J. Lopatkovi. Autor vzpomíná...
Article
17
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 71, 1989, s. 2
Annotation: Zpráva ve stručnosti informuje o prvních pětadvaceti svazcích - výhradně na poezii zaměřené - opisové řady Asyl spadající pod edici Česká...
Article
18
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 7, s. 25-26
Annotation: Glosa o J. Hančovi a prvním vydání níže uvedené knihy.
Article
19
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 5 (24), 2013, č. 1, s. 84-87
Annotation: O Hejdových oblíbených básnících; s úvodním medailonem autora z pera L. Tučkové.
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 361-375
Annotation: Interpretace Kainarovy básně Stříhali dohola malého chlapečka na pozadí existencialistické filozofie a mytologie - v souvislosti s prastarým rituálem...
Article