By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knihy 91. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 1, 1991, č. 13, 2. 12., s. 5
Annotation: Společnost přátel knihy pro mládež; rozhovor s její tajemnicí o založení zájmového sdružení Handicap Book, zaměřeného mj. na vydávání...
Article