By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 27, 2018, č. 2, s. 17-19
Annotation: Portrét M. Hanuše. Autorka si všímá především jeho literární činnosti.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 1, leden, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
3
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 41, 1948, č. 1/2/3, leden/únor/březen, s. 147
Annotation: Recenzní glosa.
Article
4
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 41, 1948, č. 1/2/3, leden/únor/březen, s. 149
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 248, 23. 10., s. 2
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 260, 15. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 53, 1946/1947, č. 2, listopad 1946, s. 87-88
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [3], s. 71
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 13, 1951/1952, č. 2, s. 86-95
Annotation: Studie na příkladu vybraných domácích i zahraničních autorů rozebírá vztah literárního díla a společnosti na základě marxistických premis.
Article
10
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [6], 1957, č. 50, 12. 12., s. [1]
Annotation: Anotace knihy.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 52, 2. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [4], s. 80-81
Annotation: Kritika.
Article
13
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, listopad/prosinec, s. [7]
Annotation: Recenze.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, září/říjen, s. 60-61
Annotation: Přetištěny úryvky recenzí z Rudého práva, Nového života, Vlasty a Lidové demokracie, které se věnují románu M. Hanuše.
Article
15
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 41, 9. 10., s. [5]
Annotation: Anotace knihy.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 23, 4. 6., s. 532-534
Annotation: Osmá část ankety mezi českými literáty, akademiky a umělci před Sjezdem socialistické kultury.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 160
Annotation: Zpráva nakladatelství Československý spisovatel.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 63, 15. 3., s. 2
Annotation: Přehled nových literárních, kulturních a vědeckých časopisů.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 198, 26. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
by Moldanová, Dobrava, 1936-
Published Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2002.
Annotation: Pokračování autorčiných předchozích skript: Česká literatura v období modernismu (1996), s Úvodní poznámkou (s. 3) a s kapitolami: Próza...
Book