By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 156
Annotation: Autor informuje o kulturním pořadu, v jehož rámci vystoupilo mnoho mladých, ještě "nezavedených" básníků, hudebníků a herců.
Article
2
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 160
Annotation: Zpráva o besedách se spisovateli, které (spolu)organizuje Plamen.
Article
4
In: Báseň mého srdce. -- s. 211-231
Annotation: Doslov - studie, s kapitolami: Nechci být kůlem vyhlášek, Dnes básník ani neví, proč tu je, Náš všední den je pevnina, Ale báseň je dar,...
Book Chapter
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 9, 2. 5., s. 8
Annotation: Seriál o zhudebněné české poezii.
Article
6
In: Pegasovo poučení. -- S. 185-196
Annotation: Minihesla zastoupených autorů (s důrazem na bibliografii jejich básnických děl).
Book Chapter
7
by Brousek, Antonín, 1941-2013
Published Praha : Torst, 1999.
Book
8
by Svoboda, Jiří, 1931-
Published Ostrava : Šenov u Ostravy : Ostravská univerzita, Ústav pro regionální studia ; Tilia, 2002.
Annotation: Soubor studií, s autorovou předmluvou Na počátku (s. 8-9) a se studiemi: Nepřetržitý svár otázek (Masarykova Česká otázka a diskuse kolem ní);...
Book
9
In: Ikarie. -- ISSN 1210-6798. -- Roč. 2, 1991, č. 1, leden, s. 52-59 - č. 6, červen, s. s. 52-59; č. 8, srpen - č. 12, prosinec, s. 52-59
Annotation: Č. 1 Dvorský Ota (vl. jm. Hofman Ota), Fabián Karel, Faukner Rudolf; č. 2 Filip Dominik, Fišer Zbyněk (pseud. Bondy Egon), Fleissig Josef, Foustka...
Article
10
by Uličný, Oldřich, 1936-
Published Praha : Albatros, 1987.
Annotation: Soubor analýz, s kapitolami: Nesamozřejmost jazyka, Aspekt dětství a mládí v jazyce a stylu prózy pro děti a mládež, Co jsme v češtině nebrali,...
Book
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 17, 26. 4., s. 10-11
Annotation: Studie o poezii J. Hanzlíka v kontextu básníků jeho generace, polemizující s nekrologem k úmrtí J. H. od M. Jareše v Tvaru 4/2012 a čerpající...
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 18, 2012, č. 8, 24. 2., s. 3
Annotation: Nekrolog k úmrtí J. Hanzlíka.
Article
15
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 7, 1962, č. 2, únor, s. 63
Annotation: Recenzní glosa; zmíněni níže uvedení.
Article
16
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 7, 1962, č. 4, duben, s. 128
Annotation: Reportáž z akce věnované poezii, která se konala v prostoru závodního klubu Železáren Petra Bezruče v Olomouci. D. Malina a D. Nopová (zachyceni...
Article
17
In: Prométheus a Sodoma. -- S. 175-179
Annotation: Doslov; s poznámkou editora (s. 173-174).
Book Chapter
18
by Křivánek, Vladimír, 1951-
Published Praha : [s. n.], 1996.
Annotation: S Předmluvou (s. 1-5) a se studiemi: Karel Hynek Mácha - ztracený sen, nalezené slovo (s. 6-12); Architektonika prostoru v poezii J. Nerudy (s. 20-250);...
Book
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 13, 1. 2. 1961, s. 6
Annotation: Zpráva o recitačním večeru, který se konal v Divadle hudby a v jehož rámci byly recitovány básně L. Šneppa, A. Klimenta a J. Hanzlíka.
Article
20
In: Pro a proti '62. -- S. 72-76
Annotation: Článek (redakčně zkrácený) reaguje na diskusi o poezii, která probíhala v Literárních novinách (1962). A. Jelínek se zamýšlí nad tvorbou...
Article