By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Hlavou zeď 2011. -- S. 227
Annotation: Ediční poznámka; - nový projekt představuje čtenářům myšlení vybraných českých osobností - deset respondentů odpovídalo na otázky vztahující...
Book Chapter
2
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 1, 20. 3., s. 48-50
Annotation: Autor se zabývá různými způsoby, jakými je možno upravovat a vydávat starší básnické texty. Polemizuje s některými zásahy Jaroslava Seiferta...
Article
3
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2012, č. 55, červen, s. 5-10
Annotation: Vzpomínkový článek.
Article
4
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 6, 2012, č. 4, s. 125-128
Annotation: Zpráva o udílení ceny pro bojovníky za obnovu demokracie, s připojenými medailony oceněných osob, mj. I. M. Havla, D. Janderové, Z. Hejdy, D....
Article
5
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 20, 13. 5., s. 64
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 28, 2. 7., s. 11
Annotation: O vězeňské korespondenci V. Havla s jeho první ženou Olgou a o rozhlasovém pořadu na toto téma k 80. výročí jejího narození.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 198, 26. 8., příl. Ona Dnes, č. 34, s. 10-15
Annotation: Rozhovor s D. Havlovou; mj. o Ivanu a Václavu Havlových a disentu. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Vizitka" a glosu "Kauza Lucerna".
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 223, 24. 9., s. B1
Annotation: Komentář k fotografii z představení níže uvedené knihy k 20. výročí zvolení V. Havla prezidentem.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 235, 9. 10., s. 8
Annotation: Medailon k 75. narozeninám I. Havla.
Article
10
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 51, 1. 3., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Arsemid. -- s. 53-55
Annotation: K textu z let 1956 - 1957, datováno 1957.
Book Chapter
13
In: Nová Přítomnost. -- ISSN 1211-3883. -- R. 1998, č. 11, s. 25
Annotation: Článek k 60. narozeninám I. M. Havla, mj. o samizdatovém sborníku Transdisciplinární gratulovník, do nějž přispěli čeští i zahraniční...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 4, 18. 2., s. 13
Annotation: Recenze (?), fejeton (?) o knize I. M. H.
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 128, 3. 6., příl. Salon, č. 119, s. 1, 2, 3
Annotation: Rozhovor; připojena ukázka z knížky I. M. Havla Arsemid (s. 3).
Article
16
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 10, 1999, č. 26., 27. 6., příl. Perspektivy, č. 6, s. VII
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 34, 25. 8., s. 16
Annotation: Soubor čtenářských postřehů.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 1/2, 5. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
19
In: Svatojánský výlet. -- s. 5-6
Annotation: Úvodní poznámka jednoho z redaktorů publikace vydané poprvé samizdatově v Edici Expedice (1984) k 60. narozeninám Radima Palouše, podruhé k 70....
Book Chapter
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 59, 10. 3., příl. Pátek LN, č. 10, s. 4-9
Annotation: Rozhovor, mj. o jeho literární činnosti a vztazích s bratrem; následuje dvoustrana Fotografie z dětství bratrů Havlových (s. 10-11).
Article