By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 292, 17. 12., s. 11
Annotation: Referát o divadelní inscenaci aktovek V. Havla "Motýl na anténě" a "Audience" Divadla na Vinohradech (premiéra 29. 11. 2019).
Article
2
3
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 10. 12. 2013
Annotation: Rozhovor s hercem N. Lichým, mj. o inscenaci divadelní hry V. Havla "Audience" a hororech.
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 17. 11. 2014
Annotation: Ukázka z knihy "Havel".
Article
5
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 1, červen, s. 20-22
Annotation: Rozhovor s maďarským překladatelem G. Vargou o jeho překladech do maďarštiny (mj. B. Hrabal, V. Havel), o rozdílech mezi československým a maďarským...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 7, duben, s. 18-19
Annotation: Zpráva o znovuuvedení jednoaktovky V. Havla "Audience" v krakovském divadle Teatr 38 v režii P. Szczerského a překladu A. Jagodzinského. Informaci...
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Divadlo a film, s. 4
Annotation: Rozhovor s hercem J. Potměšilem o americkém turné divadelního spolku Kašpar, během kterého hrál "Audienci" V. Havla v New Yorku, Washingtonu a...
Article
8
9
In: Já nejsem smutný : Audience, Vernisáž. -- ISBN 978-80-87490-27-3. -- S. 75-88
Annotation: Doslov sleduje osudy V. Havla od jeho umístění do pivovaru přes kritický dopis generálnímu tajemníkovi KSČ G. Husákovi až po vznik jeho jednoaktovek...
Book Chapter
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 15, 17. 9., s. 5
Annotation: Referát o pantomimické adaptaci Audience V. Havla.
Article
11
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 134, 10. 6., s. C11
iDnes.cz [online]. -- 9. 6. 2013
Annotation: Zpráva o uvedení hry V. Havla v Nigérii.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 134, 10. 6., s. 9
Annotation: Zpráva a fotografie o uvedení hry 7. 6. 2013 v Nigérii.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 13, 25. 6., s. 3
Annotation: Úryvek z referátu o prvním uvedení dramatu V. Havla v Nigérii.
Article
14
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 143, 25. 7., s. 10
iHned.cz [online]. -- 31. 7. 2013
Annotation: Referát o pantomimické adaptaci Audience V. Havla.
Article
15
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 60, září, s. 269-273
Annotation: Referát o hře C. Teevana Švejk (soubor Theatre for a New Audience) a o třech jednoaktovkách V. Havla (soubor The Endeavor Theater).
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 45, 6.-12. 11., s. 16
Annotation: O rozhlasovém Pátečním večeru 6. 10. věnovanému sedmdesátinám V. Havla a tvořenému dokumentem A. Kroba Jak hrát a přitom nehrát Havlovy hry...
Article
17
In: Gartenfest. -- s. 511-532
Annotation: Doslov k antologii uvedených her; na úvod otištěn proslov V. Havla po obdržení čestného doktorátu Akademie múzických umění (Praha, 4. října...
Book Chapter
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 28, 11. 7., s. 53
Annotation: Poznámka herce.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 26, 7. 7., s. 2
Annotation: Zpráva o francouzském vydání her V. Havla Vyrozumění a Ztížená možnost soustředění v pařížském nakladatelství Gallimard (přel.: Kepel...
Article
20
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 61, 1992, č. 2, s. 241-242
Annotation: Recenze esejů týkajících se mj. čs. kulturní a literární tradice i přítomnosti (mj. podrobný výklad: Havel Václav, Audience).
Article